DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1894 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 96 —


S t e n 0 g r a f s k i z a p i s n i k


LVIII. sjednice sabora
kraljevinah Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, držane dne 3. veljače 1894. u kojoj
je pretresana „osnova zakona kojom se uredjuje stručna uprava i šumsko gospodarenje
u šumah stojećih pod osobitim javnim nadzorom.


(P.očetak u 10 satih i 50 časovah.)


Predsjednik: Vaso Gjurgjević.
Bilježnik: Josip Miljan.
Od strane kr. zemaljske vlade pristni: preuzv. g. ban Dragutin Khuen-


Hedervary, te ođjelni predstojnici presv. gg. Danilo Stanicović i dr. Iso Kršnjavi.


Predsjedniit: Prelazi se na dnevni red. Na dnevnom je redu osnova zakona,
kojom se uredjuje stručna uprava i šumsko gospodarenje u šumah, stojećih
pod osobitim javnim nadzorom. Gospoda koja žele govoriti za predlog odbora,
neka se izvole prijaviti kod gosp. bilježnika Miljana.


Molim g. bilježnika, da izvoli pročitati izvješće odborsko i zakonsku


osnovu.


Bilježnik dr. Ljudevit Švarc (čita prilog 9 ex 1894.)


Predsjednik: Rieč ima g. izvjestitelj.


Izvjest. dr. Šandor Egersdorfer: Vis. sabore! Predležeća je zakonska
osnova obrazložena sa strane kr. zemaljske vlade, a obrazložio ju je sa svoje
strane i odbor u netom pročitanom svom izvješću, porazdieljenom medju članove
vis. sabora, tako, da meni više nepreostaje da mnogo kažem za obrazloženje
same zakonske osnove, jer što se stvarnoga u tom reći može, to je zaista
rečeno u izvješću, nego neka mi bude dozvoljeno, da u kratkim crtama
orišem objektivno predmet predležeće zakonske osnove, a to sn,po naslovu
same zak. osnove i po §. 1. šume obćinske.


Što je šuma, to nam je jasno, aU koje se šume imadu smatrati občinskimi,
to treba po mom nazoru potanjeg obrazloženja i potanje oznake. Zašto?
Zato jer već u zadnjoj alineji §. 1. imademo šumske posjede suvlastnikah, koji
su koordinirani sa obćinskimi šumami, dočim prva alineja izrikom govori o
šumah gradskih, trgovištnih, upravnih, mjestnih obćinah i t. d Ovo pitanje
stoji u užkom savezu sa razvojem obćinah u našoj domovini, jer ono što danas
imademo kao obćine, nije produkt historičkog razvoja, nego je zaista nova
tvorba u našem javnom životu.


Što mi pod obćinom razumievamo, naime autonomno tielo, to potiče iz
god. 1862., kad su naredbom namjestničtva prvi put bile uredjene obćine u
našoj domovini. Što je prije toga bilo, slično je obćinam, ali zaista pravih obćinah
nije bilo. Obćinam ima tragovah i u urbarskom ustrojstvu Marije Terezije
i u zak. članku 9. od g. 1836., ali ovo nije, što mi danas razumievamo
pod obćinami, nije naime tielo, koje imade svoje autonomno pravo, koje na tetemelju
svog vlastitog prava uredjuje i upravlja svojimi poslovi i svojom imovinom.