DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1894 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 103 —


Takovo stručno osoblje moći će se odgojiti samo onda, ako mu se osigura
zaštita proti samovolji i primjerena obskrba njim, odnosno njihovim
uđovam i sirotčadi. Jedno i drugo zajamčuje zakonska osnova šumarskomu
stručnomu osoblju.


Od velike bi koristi bilo, kad bi obćine ili zajednice posjednikah povjerili
tehničko gospodarenje u svojih šumah šumarskim tehničarom kotarskih
oblastih. To bi išlo najviše u prilog vlastnikom šumah: jedno, što bi tim stručno
gospodarenje u njihovih šumah došlo u najsposobnije ruke, a drugo, što bi oni
tim prištedili i na upravnim troškom. Prema izkazu, priloženu pismenomu
obrazloženju kr. zemaljske vlade, doprinosile bi naime urbarske obćine, kad bi
povjerile stručno gospodarenje u svojih šumah tehničarom kotarskih oblastih,
za djelomično pokriće beriva toga osoblja 35.552 for., dočim urbarske obćine
za svoje vlastito šumarsko stručno osoblje sada plaćaju 39.602 for., dakle ´više
nego što bi plaćale, kad bi stručnu upravu svojih šumah predale šumarskim
tehničarom kotarskih oblastih. Tim bi obćine prištedile i one troškove, koje bi
inače morale nositi za mirovine svojih vlastitih šumarskih strnčnjakah i za obskrbu
njihovih udovah i sirotah.


Zemlja bi pako pregorjela veće troškove, koji bi usljed toga na nju ođpali,
u uvjerenju, da bi se tim što prije i što bolje uredilo šumsko gospodarstvo
u obćinskih i tim sličnih šumah.


Iz tih razmatranjah nikla je ova ustanova zakonske osnove, da će privolom
kr. zemaljske vlade moći obćine ili zajednice]posjednikah tehničko gospodarenje
u svojih šumah povjeriti šumarskim tehničarom kotarskih oblastih, ako
se obćine ili zajednice posjednikah obvežu, da če redovito doprinositi primjeran
prinos za dielomično pokriće berivah šumarskoga osoblja kotarskih oblastih.


Ovom ustanovom nedira se ni najmanje u samovlastno razpolaganje posjednikah
šumah, od njihove je volje, hoće li se poslužiti ovom zakonskom ustanovom
ili ne. Sa šumarsko-redarstvenog gledišta mora se pomisliti i na to, da
posjednici šumah neće izpuniti dužnosti, koju im zakon nalaže. I to je predvidjeno
u zakonskoj osnovi, odnosno u onoj ustanovi njezinoj, da kr. zemalj. vi.
može u slučajevih točno označenih odrediti, da šumarsui tehničari kotarskih
oblastih preuzmu voditi stručno gospodarenje u šumah upitnih posjedovnih kategorijah,
nedirajući ipak u ona prava obćinah ili zajednice posjednikah, koja se
neopiru šumskom gospodarstvu i načelom racionalnoga šumarenja.


Zakonska osnova nalaže napokon posjednikom šumah, o kojih govorim,
da namjeste za čuvauje svojih šumah potrebito prema propisom zakona osposobljeno
lugarsko osoblje, koje će biti u službenom pogledu neposredno podčinjeno
šumarskomu stručnjaku, te koje će moći službodavac odpustiti od službe
samo nakon provedenoga disciplinarnoga postupka.


Načelo, izraženo na čelu ove zakonske osnove, da se u obćinskih šumah
ima gospodarstvo udesiti prema ustanovljenim gospodarstvenim osnovam, pretegnuto
je zakonskom osnovom i na šume stojeće u javnoj upravi, na šume
zaštitne i stavljene u zabranu, na šume zakladne, redovah, manastirah, benefl