DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1894 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 105 —


Visoki sabore! Ova zakonska osnova uredjuje pobliže pravo nadzora, koji
pripada političkim oblastima i glede ove vrsti šumah. Taj zadatak nastoji zakonska
osnova riešiti na osnovu vrhovnog načela, na kom počiva sadanji zakon,
na načelu što izdašnijeg očuvanja šumah. S toga provedba toga načela po mom
je mnienju sada tim nuždnija, sto promet sa koristnim drvom raste sve više,
te što uslied toga i spremnost pustošiti šume biva danomice sve to jača, sve
to silnija.


Svrha je dakle ovoj zakonskoj osnovi, da zaprieči prekomjerno izrabljenje,
šumah, da gojitbu šumah, toli važnih i za današnju generaciju i za generacije
buduće, što bolje unapredi i jedno od važnijih vrelah narodnog bogatstva što
više očuva. S toga molim vis. sabor, da izvoli osnovu zakona, kojom se uredjuje
stručna uprava i šumsko gospodarenje u šumah, stojećih pod osobitim javnim
nadzorom, primiti za podlogu specijalne debate. (Živio! na desnici.)


Predsjednik: Molim g. bilježnika, je li se tko prijavio za rieč?


(Nije.)


Pošto se nitko nije prijavio za rieč, rieč imade g. izvjestitelj.


Izvjestitelj dr. A. Egersdorfer: Pošto nitko nije ustao proti toj zakonskoj
osnovi, s toga razloga nemam ni ja, da što kažem, te se samo pozivam na ono
što sam već u uvodu kazao, te konstatiram, da se proti ovoj zakonskoj osnovi
nije nitko izjavio; s toga opetovano preporučam prihvat specijalne debate.


Predsjednik: Pristupa se glasovanju.


Prima li visoki sabor osnovu zakona, kojim se uredjuje stručna uprava i
šumsko gospodarenje u šumah stojećih pod osobitim javnim nadzorom po pred
logu odbora za specijalnu debatu. (Glasovi: Prima).


Ona gospoda, koja ovu osnovu primaju za podlogu specijalne debate, neka
izvole ustati.


(Ustaje večina).


Ova osnove primljena je za podlogu specijalne debate.


Predsjednik: Ja ću zaključiti današnju sjednicu, a buduću uričem za ponedjeljak
5. 0. mj., u 10 sati prije podne sa dnevnim redom: nastavak specijalne
debate ob osnovi zakona, kojim se uredjuje stručna uprava i šumsko gospodarenje
u šumah, stojećih pod osobitim javnim nadzorom. I s time dižem
sjednicu.


(Svršetak u 1 sat 45 časovah).


Stenografskizapisnik
LIX. sjednice sabora
kraljevinah Hrvatske, Slavonije i Dalmacije,
držane dne 5. veljače 1894.


{Početak u 10 sati i 44 ćasakdh.´)


Predsjednik: Vaso Gjurgjević.


Bilježnik: dr, Nikola pl. Tomašić