DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1894 str. 28     <-- 28 -->        PDF

/


— 106 —


Od strane kr. zemaljske vlade prisutni: odjelni predstojnici presv. gg.


Danilo Stanković i Vjekoslav Klein.


Predsjednik : (zvoni): Otvaram sjednicu.


Prelazi se na dnevni red. Molim gosp. bilježnika dra. Svarca, da izvoli
čitati osnovu zakona, kojim se uredjuje stručna uprava i šumsko gospodarenje
u šumah, stojećih pod osobitim nadzorom.


Bilj. dr. Ljud. Švarc: (Čita naslov. Vidi prilog broj 9. k stenograf, zapisnikom
g. 1894.)


Predsjednik: Prima li vis. sabor naslov?


(Prima).


Naslov je primljen.


Bilj. dr. Ljud. Svare: (Čita §. 1.)


Predsjednik: Rieč imade g. izvjestitelj.


Izvjestitelj dr. Aleksander Egersdorfer:


Visoki sabore! Na §. 1. preuzeo je odbor za unut. zem. upravu promjenu
koja se sastoji u tom, da su izpuštene rieči: „šumom i drvljem obrashmi
pašnjaci".


Zakonska osnova imala je naime prvobitno za svoj objekt ne samo šume
nego i šumom obrasle pašnjake. Odboru pak se je činilo, da osnova predaleko
ide, kad pod udar ustanove ovoga zakona uvršćuje i pašnjake, a ne samo šume.
To mu se je moralo činiti opravdano, pošto je ova zakonska osnova takove
naravi, da joj je predmet izključivo pitanje šumskoga prava i šumskoga zakonodavstva,
da se dakle bavi lih šumskim gospodarstvom. Pašnjaci, bili ma kako
obrašteni drvljem, nebi se smjeli prosudjivati po ovih ustanovah, jer bi to značilo
pogibeljnim načinom protezati objekt dotičnih zakonskih ustanovah.


Dakako da se s druge strane iztaklo, da na tih šumom obraslih pašnjacih
stoje često stabla velike vriednosti, da na njima leži velik imetak, dapače, kad
bi se sumirala vriednost drva na takvih pašnjacih, da bi ona iznosila i milijune,
pak ako takovi kompleksi zemljišta nebi podpadali pod udar ovoga zakona,
da bi bili prepušteni haračenju i pustošenju.


Odbor priznao je taj argument, ali se on ipak nije mogao uvjeriti o tom,
da takovi pašnjaci, baš zato, što su pašnjaci, a ne šume, spadaju pod udar
ovoga zakona.


Da takove pašnjake valja takodjer urediti, o tom nema dvojbe, ali urediti
ih treba takovim zakonom o poljskom redarstvu ili posebnim zakonom o uredjenju
pašnjakah. Jer radi li se o pitanju pašnjaka i o njegovom gospodarstvenom
uredjenju, ne radi se samo o tom, da se zaštiti ono drvlje, kojim je
pašnjak obrašten, nego naprotiv u prvom redu o tom, da se pašnjak kao pašnjak
uredi. U takvom će se zakonu morati odrediti, da li se i u koliko se pašnjaci
imadu izkrčiti i kako će se u obće dotično tlo urediti onako, da uredno služi
onoj svrsi, kojoj je namienjeno. To bi spadalo u obćenit zakon o poljskom redarstvu
ili 0 pašnjacima, a posebnim bi se zakonom eventualno imalo odrediti,
ođkuda će se namači novčana sredstva i radne sile za uzdržavanje pašnjakah.