DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1894 str. 30     <-- 30 -->        PDF

- 108 —
Za pašnjake, koji se nalaze na bezuvjetno šumskom tlu, ima se sastaviti
gospodarski program (§. 4. o. z.) počivajući na načelu, da je glavna svrha tih
pašnjakah uživanje paše, a uzgredna uzgoj drva.


Za drvljem obrasle pašnjake, koji se nalaze na bezuvjetnom šumskom tlu,
ima se sastaviti gospodarstveni program u tohko u koliko isti za pašu blaga
ovlaštenika potrebni nisu.


Sa šumama, koje su prigodom segregacije u ime pašnjakah pripadnosti
izlučene valja postupati u smislu §. 1. o. z. sve dotle, dok se glede istih u
smislu zakona inače ne razpoloži".


Predsjednik: Rieč imade g. zast. dr. Šumanović, da obrazloži svoj izpravak.
Zast. dr. Svetislav Šumanović: Visoki sabore! Za umetak kod §. 3. u 1.
alineji oznake §. 4. ovoga zakona govori jedino okolnost ta, da bi tim ta alineja
bila puno jasnija radi toga, što u toj alineji izgleda kao da se statuira
neka iznimka od obćenite uprave šumah, da se dakle nebi moglo izvadjati, da
bi eventualno sastav programa izniman bio. Radi toga mislim, da je potrebno
pozvati se na §. 4., u kojem se označuje način, kako se imadu ti gospodarstveni
programi sastavljati.


Glede umetka nove stavke 2 , koja se imade odnositi „za drvljem obrasle
pašnjake", neka mi je dozvoljeno za obrazloženje moga izpravka reći sliedeće:
Gosp. izvjestitelj imade pođpuno pravo, kad kaže, da strogo uzev nespa


daju pašnjaci pod šume, da ih valja sasvim posebnim zakonom urediti. To je
istina. Ali nesmije se zaboraviti i sliedeća okolnost. Velika količina pašnjakah
znatne površine imade znatne i jako skupe nasade drva.


S druge strane treba na umu imati način, kako se je kod nas u staro
vrieme sa šumama gospodarilo, da su iz tih starih šumah nastali pašnjaci, a
gospodarstvo u tih šumah nije bilo racionalno, nego se je sjeklo, kako se je za
najbolje držalo, pak tako su danas vrlo znatni ostatci drva, naročito tehničkoga
drva, na tih pašnjacih ostali. Valja uvažiti još i tu okolnost, da su ovi pašnjaci
drvljem obrasli često, da u večini slučajevah, više vriedni, nego šume, što su
ih urbarske obćine dobijale prigodom segregacije .... . i to radi toga, što se
paša morala dati u nizini, blizu sela, u ravnici, gdje, kako se zna, najbolje
drvo raste, naročito tehničko, dočim se za šume nije biralo najpristupačniji
teren, nego dalje n gori. Pa kad je bila već potrebna zaštita za šume, potrebna
je ta zaštita i ovdje tim više, sto je izkustvo pokazalo, da se ti drvljem obrasli
pašnjaci u bezcienje prodavaju, da su ljudi radi toga nemilice sjekli, da se je


haračilo i radilo, kako ne treba raditi, kad se hoće šume čuvati.
Pogibelji za samu šumu ja nevidim radi toga, jer je dodana stavka, da
se samo drvom obrasli pašnjaci pod ovaj zakon povlače, u koliko za pašu nisu
potrebni, dosljedno paša je posve osjegurana i u tom pogledu nema bojazni
nikakove.
A na posljedku upravu i nadzor vode u prvoj liniji kod tih pašnjakah
upravni odbori, koji će najbolje znati odlučiti i uputiti, da li je nešto potrebno.