DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1894 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 109 —


da ostane pašnjak ili je potrebno, da se pašnjaci drvljom obrasli sasieku i
boljoj kulturi privedu.


Ja držim s toga, da je ovaj amendement podpuno opravdan. A zašto sam
predložio, da dodje kano druga stavka u §. 3., to se vidi iz stilizacije §. 3.,
jer prva alineja govori o pašnjacih, koji su bezuvjetno na šumskom tlu, a
druga bi govorila o onih, koji nisu na bezuvjetnom šumskom tlu, ali blizu
šumama.


Prema tomu došli bi pašnjaci, koji su na bezuvjetnom šumskom tlu u
alineju prvu §. 3., drvljem obrasli pašnjaci u drugu alineju §. 3., a u alineji
trećoj treba izostaviti rieči: „isto tako valja postupati," a da ostane isti smisao
valja se naknadno pozvati na §. 1.


Predsjednik: Rieč imade odjel, predstojnik presv. g. Stanković.
Odjel, predst. presv. g. Dane Stankević: Vis. sabore! Čast mi je u ime


kr. zem. vlade izjaviti, da prihvaćam izpravak g. zastupnika šidskoga.
Predsjednik: Rieč imade g. izvjestitelj.
Izvjestitelj dr, Alexander Egersdorfer: Vis. sabore! Stanovište odbora


bio sam slobodan u ovom pitanju obrazložiti prigodom obrazloženja §. 1. Sa
stanovišta, kojega odbor zauzimlje u ovom pitanju i koji sam razjasnio kod
§. 1., sliedi jasno, da je odbor stajao na drugom stanovištu i radi toga nemogu
pristati uz izpravak g. zast. Šumanovića, pozivajuć se na razlaganje, koje sam
prigodom §. 1. naveo.


Predsjednik; Pošto g. izvjestitelj nije pristao na izpravak, podnesen po


g. zastupniku Šumanoviću, glasovati će se o §. 3. najprije po predlogu odborovom.
Ako se primi tako, onda odpada potreba glasovanja §. 3. po izpravku
g. zast. Šumanovića. Ako se neprimi, glasovat će se za isti §. 3. po predlogu
odbora sa izpravkom gosp. zastup. Šumanovića.
Prema tomu pitam vis. sabor, prima li §, 3. po predlogu odborovom?
Ona gospoda, koja primaju, neka izvole ustati.
(Neustaje nitko.)
§. 3. po predlogu odbora nije primljen.
Pitam visoki sabor, prima li §.3. po predlogu odbora sa izpravkom g.


zastup. Šumanovića? Ona gospoda, koja primaju, neka izvole ustati.
(Ustaje većina.)
Primljen je §. 3. po predlogu odbora zajedno sa izpravkom gosp. zastup


nika Šumanovića.
Bilj. dr. Ljudevit Švarc: (čita §. 4.)
Predsjednik: Na ovaj §. podnio je g. zast. dr. Šumanović sliedeći izpravak.
Bilježnik dr. Ljudevit Švarc: (čita izpravak.)
Da se u alineji 3. §. 4. izostave rieči „drvljem obraslih", a da se iza


rieči „pašnjaka"
uvrsti citat (§. 3. o. z.).
Predsjednik: Rieč imade g. zastupnik Šumanović, da obrazloži svoj
izpravak.