DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1894 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 85 —


— Odmah iza toga izdao je svietli ban odredbu, da se u krilu kr. zem. vlade
poradi oko izradbe zakonskih osnovah, srajerajućih na organizaciju
struke i uredjenje šumske uprave. Hvala moćnoj podpori, trajnom zanimanju
i znažnoj odluci Njegove Preuzvišenosti, konstatujemo s veseljem, da
su te pobude dosada već i uspjesi rodile, pošto je osnova zakona „kojom se
uredjuje šamarsko-tehnička služba kod političke uprave" nakon ustavnog pretresanja
postala, zadobiv previšnju sankciju, već zakonom, doćim je osnova zakona
„kojim se uredjuje stručna uprava i šumsko gospodarenje u šumah stojećih
pod osobitim javnim nadzorom", nakon jur dovršenog pretresivanja po visokom
saboru i nakon dovršene razprave, donle dozriela, da će se do koj dan
moći na previšnje potvrdjenje podastrieti. Osim toga odredio je Preuzvišeni ban
ustrojenje šumarskog odsjeka u krilu kr. zemaljske vlade, u nastojanju,
da se topogledne agende stručno i shodno rješavati uzmognu. Time
je pako ne samo postigla struka mjesto, njenoj važnosti dolikujuće, nego je i
izpunjena davna i najvruća želja hrvatskih šumara.
I tako su otčinskom skrbi Njegove Preuzvišenosti udareni temelji za budući
razvoj naše zelene struke, za materijalne probitke stališa i za ustalenje
upravnih naćelah, ter valjanu i svrsi shodnu provedbu istih. Kad je glavna
skupština minule jeseni, stojeć pod utiskom tolike naklonosti izkazane struci,
ter tolikih stečevinah jednoglasnim, oduševljenim zaključkom zamolila Preuzvišenoga
bana da izvoli primiti pokroviteljstvo hrv.-slav. šumarskoga družtva,
onda je ista podala živ izraz onoj smjernoj ali trajnoj zahvali, koju će hrvatski
šumari u spoznaji pravog svojeg zaštitnika. Njegovoj Preuzvišenosti vazda
odavati.


Hrv.-slav. šumarsko družtvo stojeć pako pod okriljem toli visokog zaštitničtva,
ter svjestno si svojeg zadatka nastojati će i nadalje, da se vjernim izpunjanjem
oko razvitka struke učini vriednim naklone pažnje i možne podpore
Preuzvišenoga svoga pokrovitelja.


K organizaciji šumarsl(e službe.


Odbor za unutarnju zemaljsku upravu uzeo je, predanu mu po vis. saboru
zakonsku osnovu, »kojom se uredjuje stručna uprava i šumsko gospodarenje
u šumah, stojećih pod osobitim javnim nadzorom" u razpravu, te
je predložio visokomu saboru pod br. 285. — 1892.—1897. sab.: sliedeće
izvješće:


Sva šumska zakonarstva sadržavaju posebne ustanove u pogledu šumah,
stojećih pod osobitim javnim nadzorom, tako imade i šumski zakon od 3. prosinca
18ri2., koji valja u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji, posebne ustanove
glede šumah obćinskih u §§. 21. i shedećih, šumah o t e g o ć e n ih
pravo m drvarenj a u §§. 9. sliedećih, nadalje glede šumah nalazećih se