DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1894 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 86 —


na zemljištu koje bi se lako razrahlit moglo, na strminah, velikih
visinah, na obalah i obronpih u §. 6. i 7., i glede šumah
stojećih pod zabranom u §. 19. i 20.


Šume otegoćene pravom drvarenja skoro su već sve putem segregacije
podieljene a one, koje jošte segregirane nisu biti će to u najkraćem roku,
usljed čega su §§. 9. i sUedeći šumskog zakona skoro sasma bezpredmetni postali,
dočim nije bilo za šume odciepljene bivšim podanikom zakonske uredbe,
pa je kr. zem. vlada prisiljena bila odnošaje glede tih šumah urediti naredbom
od 4. ožujka 1871. br. 2144. Medjutim se je uvidilo da to privremeno uredjivanje
nedotiče, a i ustanove šumskog zakona glede ostalih šumah stojećih pod
osobitim javnim nadzorom da nisu dovoljne i da ne odgovaraju više potrebam
vremena.


Nuždno je daklem bilo stvoriti nove odredbe za ovu vrst šumah, a i obstojeće
zakonske propise podvrći s hodnoj reformi i to tim više, što su medjutim
u drugih zemljah glede šumah ove kategorije izdani bili potanki i nadaleko
savršeniji propisi od onih, koji u ovim kraljevinam valjanost imadu.


Odredbe stranih zakonah glede ove kategorije šumah dadu se u veliko
svesti na pet sustavah:


1. Na sustav nadzora imovinskog, koji se u tom sastoji, da se
država samo oko tog stara, da se šumska imovina ne umanji da se šume ne
sjeku prekomjerno, da u obće na imovinskom stanju šumah ne bude nikakove
znatnije promjene. Sustav taj vlada u kraljevini Saksonskoj u jednom dielu
bivše kraljevine Hanoverske, u jednom dielu Olđenburga, Schlezwig-Holsteinu
i n nekih manjih državicah Njemačkih.
2. Sustav nadzora gospodarstvenog. Ovdje stoji samo šumsko
gospodarstvo pod trajnim nadzorom državne vlasti. Država odredjuje ovdje da
se šumami imade polag odobrene gospodarske osnove potrajno gospodariti,
odobrava godišnje drvosječne i ogojne predloge i stara se o tom da se valjano
usposobljeno osoblje namjesti u šumsko - gospodarstvenu upravu. Promjena
šumskog tla i druga kakova gojitba kao i prodaja šume treba odobrenja državne
vlasti. Ovaj sustav obstoji u iztočnih pokrajinah Pruske, u Porenskoj, u
većem djelu Bavarske u jednom djelu Hanoveranske i Olđenburga, u saksonskim
kneževinam, u Wurtembergu i u Austriji izuzam Tjrola.
3. Sustav obćinskih zajednicah, koji se u tom sastoji, da se
šume stojeće pod osobitim nadzorom državne vlasti slože u gospodarstvena
okružja, u kojih vlastiti, ali državnoj šumarskoj upravi podčinjeni šumarski organi,
šumsku upravu vode. Ovaj po sebi veoma jednostavni ali za obćine prilično
skupocjeni sustav obstoji u jednom djelu Bavarske i u bivšem krajiškom
području.
4. Sustav subsidiarne državne uprave sastoji se u tom, da
može država, kraj jednog od navedenih gore sustavah, pod stanovitimi preduvjeti;
iU ako obćine same na to privole ili ako stanoviti zakonski preduvjeti