DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1894 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 168 —


.Ortschaft", „bivši podložnici selah N. N.", „imovna obćina župnoga mjesta
Miholjec«, „die Insasseu der Gemeide« .Zadruge Baneković kbr. 39. Johann
Mainšic krb- 6. itd." (do petdeset zađrugah, svagdje im e i prezime) ,
„Dorfgemeiade", „Dorf".


VIL Kr. sudbeni stol u Požegi.


1. Sudbeni stol Požega: .urbarska obćina^ „obeina", „mjestna obćina
putem segregacije«, „Dobrogošće obćina% a odmah zatim: „Dobrogošće"
„arbarska obćina", „seoska obćina putem segregacije:"
2. Kr. kotarski sud Pakrac: upisana su jednostavno imena selah, zatim
„urbarska obćina´´, „naselbina´^
3. Kr. kotarski sud Daruvar: „obćina Antunovac% katolička obćina Antunovac",
„Daruvar trg pute m segregacije" , „urbarska obćina", „imovna
obćina trgovišta Daruvar^ „posjednici obćine Daruvar trg", „selo", „žitelji
porezne obćine".
4. Kr. kotarski sud Novska: „Gemeindegrlinde", „mjestna obćina".
5. Kr. kotarski sud Novagradiška: „mjestna obćina", „urbarska obeina´S
„obćina Drežnik", „mjesto" (sve to i putem segregacije).
6.
Kr. kotarski sud Brod: „Mjestna obćina sela N."
VIL Kr. sudbeni stol u Osieku.
1. Kr. sudbeni stol Osiek; „selska obćina", „urbarska obćina" „obćina",
„77 njemačkih naseljenikah", „obćinari sela Satnice", „porezna obćina".
2. Kr. kotarski sud Slatina: „mjestna obćina", „obćina", „školsko dobro,
suvlastnici jesu rimokatolički žitelji, obćihah N. N/´, urbarska obćina, porezna
obćina.
3. Kr. kotarski sud Djakovo: „porezna obćina", „urbarijalna obćina",
„seoska obćina".
4. Kotarski
sud Našice: „obćina".
5. Kr. kotarski sud Virovitica: „obćina", „urbarska obćina", „mjestna
obćina Suhopolje", a zatim odmah „urbarska obćina Suhopolje", „porezna obćina.
6. Kr. kotarski sud Vinkovci: „obćina"
7. Kr. kotarski sud Bošnjaci: „obćina".
8. Kr. kotarski sud Vukovar: „obćina", urbarski ovlaštenici bukovački",
„obćinska zaklada Cerić" ,,urbarska obćina", „obćinska zaklada Korogj", a
odma zatim, „obćina Korogj putem segregacije". „Vukovar putem sgregacije",
(a upravna obćina uzela for. 33.000 zajma na te nepokretnine).
IX. Kr. sudbeni stol u Mitrovici:
1. Kr. sudbeni stol Mitrovica: „mjestna obćina", „obćina".
2. Kotarski sud Šid: „mjestna obćina sela Adaševci", „obćina".
3. Kr. kotarski sud u Karlovcih: „mjestna obćina", „obćina".