DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1894 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 169 —


4. Kr. kotarski sud liok: „urbarska obćiaa" „obćiBa Beofiin", „urbarski
ovlaštenici".
5. Kr. kotarski sud Irig: „obćioa putem segregancije", „urbarski ovlaštenici
obćine selo Jazak", „obćina selo Jazak, odnosno 270 urbar^kih kucah".
6. Kr, kotarski sud u Zerauo: „mjestaa obćiaa´´,
7. Kr. kotarski sud Ruma: „obćina", ^Grgurevačka obćinska zaklada",
»mjestna obćina".
8. Kr. kotarski sud Stara Pazova: „mjestna obćina", j,obćina Konigsdorf
u Ugarskoj kotar Antalfalva".
Predleže(5a zakonska osnova razpravljena je u minulom saborskom zasjedanju,
0 kojoj razpravi donosimo sljedeći:


Stenografski zapisnik Ju—Z^Sr ^ "


LXX. sjednice sabora ^´´- J´´´^^ -^^ .
kraljevinah Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, *^ ´^


držane dne 6. veljaše 1894.


* {Početak u 10 sati i 40 casaMJi.)
Predsjednik : Saborski podpredsjednik Hiflko pl. FranciscL


Bilježnik: Dr. Vladimir Nikolić.


Od strane kr. zemaljske vlade prisutni: ođjelni predstojnici presvietla gg.
Danilo Stanković i Vjekoslav Klein.
Predsjednik: (zvoni): Sjednica poćima.
Na dnevnom redu stoji razprava ob osnovi zakona o uređjenju zemljištnih
zajednicah. Molim g. bilježnika dra. Švarca, da izvoli čitati zak. osnovu.


Bilježnik dr. Ljudevit Švarc (čita zak. osnovu. Vidi prilog broj 14.)


Predsjednik: Eazprava poćima. Gospoda zastupnici, koji žele eventualno
govoriti, neka se izvole prijaviti kod g. bilježnika Miljana.
Kieč ima g. izvjestitelj.
Izvjestitelj dr. Franjo Spevec: Visoki sabore! Zajednicama, kakove kani


urediti naša osnova, odavna su se jur bavila zakonodavstva mnogih evropejskih
državah; ali načelno s drugom tendencijom, nego je tendencija ndše osnove.
Kad se je najme agrarno zakonodavstvo počelo baviti ovom vrsti zajednicah,
bilo mu je poglavito do toga, da se pospješi i uredi dioba takovih zajednicah,
jer se je držalo, da su one zaprieka racionalnom gospodarstvu.


U Englezkoj radilo se o tom već u 17. stoljeću. Za primjerom Englezke,
povelo se je imenito zakonodavstvo prusko, gdje je već Fridrik Veliki nastojao,
da se podiele zajedničke zemlje. U tu svrhu izdavao je ne samo zakone nego,
je nastojao postići to i poučnimi spisi, kano što je pismo nekoga gospodara
upravljeno na seljake, koje je g. 1770. dao Fridrik Veliki razdieliti medju
gospodare, da ih pouči, kako je koristno razdieliti zajednice. I prusko zemaljsko
pravo od god. 1794, imade propisah o tom. A epokalni upravo je zakon ođ