DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1894 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 172 -
Ako ima takovih slučajevah, onda će se prigodom postupka, koji se imade


povesti na temelju ove zak. osnove, imati urediti takovi slučajevi, pa ako se


dokaže, da zemljište, što si ga prisvojila politička obćiaa, po pravnoj naravi


nije njezino vlastmčtvo, nego da to zemljište pripada urbarskoj, mjestnoj, obcini,


onda će za ovo zemljište vriediti ova o3nova; ako se pako dokaže da takovo


zemljište spada po pravnoj naravi u vlastaictvo političke obćine, onda će to


biti izuzeto.


Teđencija je, kako već spomenuh, naše osnove, da se u što ^ već oj mjeri uz


cuvaju današnje zemljištne zajednice, jer je držala osnova, da je to u interesu


ne samo obćem, javnom, nego i u interesu samih zajedaićarah.^ Nu nije našoj


osnovi samo do eksistencije tih zajednicah, t. j . do toga, da zajednice u^ istinu


eksistiraju, nego njoj je do toga, da zajednice budu uredjene, i da eksistiraju


kao uredjene.


U tu svrhu nekoje odnošaje naših zajednicah uređjuje sama osnova, a


druge prepušta samim zajednicama, da si ih urede putem štatutah. Norme


dakle, što će jih sadržavati ovaj zakon, jedne su absolutne, a druge subsi


diarne naravi.


Trebalo je prije svega ustanoviti t. zv. ovlaštenićtvo t. j.´ pitanje, tko može
biti članom tih zajednicah. Pravo biti članom naših zajednicah, t. zv. ovlastenictvo
veže osnova načelno za stanovite nekretnine, bilo za dvorno mjesto bilo
za selištni posjed, bilo za kuće. S toga gledišta prikazuje se pojedina zem-
Ijištna zajednica kao prlpadak stanovitog kompleksa drugih, individualno uživanih
i u individualnom vlastnićtvu nalazećihse nekretninah. Osim toga traži se,
da ovlaštenik bude član odnosne urbarske, katastralne i t. d. obćine, a plemićke
zajednice mogu statutarno zahtievati, da dotični ovlaštenik bude i plemić.


Samo ondje gdje je netko uživao zajedničke zemlje dosele, premda nema
nekretnine, s kakvom je inače skopčano ovlašteničtvo, pu5ta osnova dotične
uživaoce prava ovoga nadalje kao ovlaštenike za njihom osob´J. po §. 92.
osnove.


Ali se može sbiti ovaj slučaj, da je netko nakon segregacije otudjio svoj
zemljištni posjed, a pored toga držao ovlašteničtvo u zemljištnoj zajednici. Za
taj slučaj nije mogla osnova i nemože takvim ovlaštenikom, da im oduzme
njihovo pravo, pak je za taj slučaj prihvatio pravosudni odbor novi §. 93., koji
zajamčuje takovom ovlašteniicu njegovo ovlašteničtvo, koje si je pridržao, ter
dopušta, da se može ovlašteničtvo vezati sa nekretninami, mi kakove jih vrsti
ima. Još je dalje pošao §. 93., pak i onomu, koji je otudjio samo ovlašteničtvo,
ali pored toga bez prigovora ostalih ovlaštenikah ostao u zajednici uživati zajedničku
zemlju, zajamčuje ovaj §. 93. njegovo uživanje.


Buduć da je, kako rekoh, ovlašteničtvo načelno vezano za odredjene nekretnine,
to je naravno, da ovlašteničtvo dieli udes ovlaštene nekretnine. U načelu
se diobom ovlaštene nekretnine dieli i ovlašteničtvo. Kad se odsvoji ovlaštena
nekretnina, onda prelazi i ovlašteničtvo, jedino, otudjenje pojedine parcele
nepovodi za sobom prielaz ovlašteničtva.