DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1894 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 173
Međjutim ona vezanost ovlašteniStva na određjene nekretnine, nije abso


lutna. Prije svega netreba, da je oviaštenictvo vazda vezano za iste nekretnine,


te se može mjesto prvobitno ovlaštene neki*etnine substituirati druga nekretnina.


Dopušta se i samo oviaštenictvo za sebe odtudjiti. Odtudjenje ovlašteničtva
sama za sebe nije, visoki sabore, nikakvo protuslovje. Ako je oviaštenictvo
načelno i vezano za stanovite nekretnine, neraora ono biti, kako rekoh,
vezano vazda za istu nekretninu, pa kao šta se može od jedne nekretnitne
ovlaštenikove prenieti oviaštenictvo na drugu njegovu nekretninu, isto se tako
može prenieti i na nekretnine drugog ovlaštenika, dapače i na nekretnine neovlaštenika,
koji ipak ima takovu nekretninu, s kojom je inače skopčano oviaštenictvo.


Primjerah za to, gdje se može slično pravo, kakovo je ovo, o kojemu se
ovdje radi, za sebe prodati, premda je inače vezano za posjed stanovite nekretnine,
pružaju nam mnoga druga zakonodavstva, a i zakonodavstva starija,
kad SLI bile zajednice ove vrsti još osobito čvrste.


Valja nadalje, visoki sabore, uvažiti, da može imati pojedini ovlaštenik
važnih razlogah, može imati važna interesa, da mu bude dopušteno prodati
oviaštenictvo samo za sebe. Može se dogoditi, da pojedini ovlaštenik netreba
ovlašteničtva n, pr. u paši, a može se dogoditi, da su njegove gospodarske prilike
takove da se nemože sa ovlašteničtvom poslužiti, a to oviaštenictvo ipak
representira znatna ekonomsku vriednost, pa za to može biti u njegovom interesu,
da može ovo oviaštenictvo odtudjiti, da uzmogne unapriediti ostalo svoje
gospodarstvo. Moglo bi biti prema tomu u mnogo slučajevah štetno, kad bi
bilo absolutno nemoguće odtudjenje ovlašteničtva samog za sebe.


Nu mogućnost odtudjenja ovlašteničtva samog za sebe ograničila je bila
prvobitna osnova na slučaje, kad zajednica u statutu prihvati t. zv. pravo prekupa.
Pravosudnom se je odboru činilo^ da je ovo odveć velika stega, da se
tim prava pojedinih ovlaštenikah odveć prepuštaju na milost i nemilost većine,
jer ako zajednica neće, da u statutu prihvati pravo prekupa, onda nebi mogao
pojedini ovlaštenik u nijednom slučaju otudjiti svoje oviaštenictvo. Zato je pravosudni
odbor preinačio §. 22. i dopustio, da se oviaštenictvo može načelno i
samo za sebe otudjiti, te da nije odtudjenje ovisno o tom, da li će zajednica
prihvatiti pravo prekupa ili ne. Po toj preinaci može se dakle oviaštenictvo
odtudjiti samo za sebe, ali zajednica, odnosno pojedini ovlaštenici imadu pravo
prekupa.


Pravo prekupa, kako je poznato, vis. sabore, jest stara institucija, poznata
svim narodom, a pozna ju naročito i naše domaće pravo. Ovo pravo odgovara
i danas mišljenju našega naroda.


Ja dobro znam, da i danas narod misli, kad tko prodaje svoju nekretninu od
đjakah ili zadrugah, da ima pravo kupiti prije svega rodjak ili suzađrugar. To
pravo prekupa poznavaju i danas mnoga pozitivna prava, a osobito je to pravo
potanko normirano u najnovijem crnogorskom zakoniku.