DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1894 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 175
Što se tiče šumah, nema sumnje, da je kod njih obći javni interes, koji
nedopušta, da se prepuste one pođpunom slobodnom razpolaganju i diobi. Danas
se obćenito uvidja, koliko je štete uzrokovala ona sloboda razpolaganja, kojoj
su šume bile prepuštene pod konac 18. stoljeća i početkom 19. stoljeća pod
uplivom ideja fiziokratskih i ideja francezke revolucije. Jedan stručnjak, dr.
Danckelmann, director jedne šumarske akademije, veli o toj slobodi ovo: „Neograničena
sloboda šumskoga vlastničtva zadala je narodnomu gospodarstvu i
narodnom blagostanju mnoge težke i đielomice neizlječive rane. Ona je šume čitavih
predielah pretvorila u pustare, pogoršala klimu, uništila plodovitost tla,
osušila vj-ela, uzrokovala silne poplave, umanjila brodivost riekah, uzrokovala
skupe regulacije riekah, u obče težko oštetila poljodielstvo, obrt i trgovinu".


Te štetne posliedice prinukale su napokon države, da su se zauzele za
šume i zabranile slobodnu razpološbu, imeuito slobodnu diobu šumah. Polazeći
sa stanovišta, da sama narav šumskoga gospodarstva neđopušta slobodne diobe
šumah, svi noviji zakoni ograničuju diobu Šumah, jedni u većoj, drugi u maloj
mjeri. Imade zemaljah gdje je dioba zajedničkih šumah izključena; no u većini
dopušta se dioba samo na temelju dozvole oblasti, koja ima izpitati, da li se
može šumsko gospodarstvo nastaviti, ako se razdieli šuma.


Kao primjer navodim Prusku. Po pruskom zakonu 14. ožujka 1881. zajedničke
su šume redovno nedielive. Dioba se dopušta samo onda, ako šuma
nije sposobna za racionalno šumsko gospodarstvo ili ako bi se tlo dalo koristnije
upotrebiti za drugu kulturu, nego za šumsku. Takov je dakle okret nastao
u Pruskoj, gdje su prije bile diobe šumah sasma slobodne.


Dakako priznajem, da sama nerazdieljivost šumah, zajedničko gospodarstvo
još nije dovoljno za prosperiranje šume, dapače može imati i mnogo manah,
šuma se može zanemariti. Ali ovako zajedničko gospodarstvo treba urediti, a
to je intencija naše osnove.


Pitanje o dielivosti pašnjakah takodjer se nemože riešiti sa stanovišta
abstraktnog pojma vlastničtva, već s obzirom na gospodarske prilike. Prvo je
pitanje za nas, da li naše gospodarstvo treba pašnjakah? Držim, da po mišljenju
većine gospodarah naših i po načinu, kako timare stoku, treba, j*er su riedki,
koji hrane stoku na jaslima, nego je većina hrani na paši.


Ako dakle stoji, da naše gospodarstvo treba pašnjakah, onda držim, da
će potrebu bolje zadovoljavati zajednički pašnjaci nego razkomadani. Zajednički
pašnjaci pružaju različite probitke, mogu se prištediti pastiri, ograde i t. d.
Dopuštam i opet, da kao što pašnjaci u obće, tako zajednički imadu i svojih
manah, ali radi tih manah, ako pašnjakah treba, netreba ih dieliti, već treba
te mane odstraniti na drugi način, naime kultiviranjem pašnjakah, dobrom
upravom i t. d., a to hoće da postigne naša osnova.


Nek se djele pašnjaci, gdje ih netreba, gdje to iziskuju pretežiti gospodarski
interesi; imenito ondje, gdje ima volje i sposobnosti, da se počme novo,
intensivno gospodarstvo.


Glede toga pitanja da spomenem samo Roschera. Roscher, pošto je sam
pokazao mane i zle posljedice pašnjakah, veli: „Aber ja nur kein blindes