DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1894 str. 46     <-- 46 -->        PDF

176 -


Schwarmen fur Urbarung der bisherigen Weideflache! Sein Ackerland vermehren,


^v´Bhvend man Dtinger verloreu hat, ist in der Regel Raubbau treiben. Jede


voržeitige Gemeintheilung ist Grausamkeit gegen die „kleinen Leute".


Naša osnova — kako je poznato ~ dopušta diobu zajedničkih pašajakah,
ako to većina od ^/a zaključi. Tim je pruženo - mislim — dovoljno jamstvo,
da ie se dieliti tek ondje, gdje to budu tražili pretežiti gospodarski mteresi,
jer kad ^^3 ovlaštenikah drži, da je u njihovom interesu, da se pašnjak dieli,
onda je valjda sbilja u njihovom interesu,


Nu naše zajednice obuhvaćaju osim šumah i pašnjakah još u mnogih slu~
čajevih i oranice. Za oranice — priznajem ~ ne govore isti razlozi, koji
govore za šume i pašnjake, da budu zajedničke.


Pored svega toga pravosudni odbor nije htio praviti nikakvog izuzetka
glede oranicah, jer je držao, da se mogu zajednice pomoći ovdje statutom.
Kako se naime načelno prepušta zajednici, da si statutom uredi i način gospodarenja,
pa će moći ili zajedno uživati oranice ili ih dati u zakup ili ih porazdiejiti
medju pojedine ovlaštenike, tako da bude samo uživanje podieljeno, uživanje
invidualno, a vlastnost zajednička.


Na isti način mogu si pomoći zajednice i kod pašnjakah: n. pr. ondje,
gdje bi pašnjak bio veći, nego što treba za pašu, moći će se razpoložiti s ostalim
dielom pašnjaka po tom statutu.


Tendencija je dakle glavna ta, da se zajednice, koliko je moguće konserviraju,
i da se neda pojedincu, da na laku ruku protepe svoj zemljištni posjed.


Što se tiče organizacije zajednicah, tu organizaciju osnova jasno propisuje.
Ona odredjuje, kakve organe mora imati pojedina zejeđnica, koja su im prava
i koje dužnosti, kakvomu su nadzoru podvrgnuti. Potanje uredjenje uprave prepušta
osnova i opet statutima. U tom pogledu je osnova liberalna, što neće
da sama sve normira, već prepušta samoj zajednici uredjenje mnogih odnošajah.
Osnova priznaje zajednici načelno samostalnu upravu njenom imovinom a podvrgava
ju nadzoru u toliko, u koliko drži, da je to ne samo u obćem interesu,
nego i u interesa zajednicah, da nebudu u takvom desperatnom stanju,
u kakvom su danas.


Može nastati slučaj, da pojedina zajednica ima tako malo zemljište ili da
su gospodarske prilike tako jednostavne, da nebi imalo smisla, da se ta zajednica
u svem konstituira podpuno po načelima ovog zakona. Za taj slučaj prihvatio
je odbor novi §. 94., koji kaže, da vlada može u konkretnom slučaju
dozvoliti, da se odustane od provadjanja ove ili one ustanove zakona, napose
da nebude mala zajednica trebala onakav upravni aparat, kakav treba velika
zajednica.


Postupak za prvo uredjenje, diobu itd., potanko normira osnova. Mnogo
toga imat će urediti provedbeni naputak, kako to naglašuje obrazloženje. Trebat
će vjerojatno više vremena, dok se pripravi provedba ovog zakona, pa kad bi
mi htjeli, da imade stati na snagu ovaj zakon tek onda, moglo bi se lako dogoditi,
da se u to vrieme izigra intencija samog zakona. Moglo bi se dogoditi,