DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1894 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 178 —


Pravac toga uredjenja sasma je liepo iztaknuo g. izvjestitelj.


Pravac je bio taj, da se što više konserviraju ove skupine i to je došlo


do izraza u ovoj zak. osnovi tim, da je s jedae strane zabranjeno na predlog


pojedinca ili manjine preduzeti diobu, već se za to zahtieva kvalificirana ve


ćina, nadalje je takođjer skrbljeno za interes uzdržanja zajednicah time, da


može manjina, ako se dodje do diobe, konstuirati novu manja zajednicu. Dakle


se je u obće favorizirala institucija zajednice i to iz razloga toga, što zem.


vlada misli, da naše gospodarske prilike nisu takove, da bi mogli intenzivno


gospodariti, i da bi mnogog manjeg posjednika našli nepripravnog za takovo


gospodarstvo..


Te zajednice su imale do sada tri glavna neprijatelja. Prvi je neprijatelj
bio susjed, koji medjaši sa zajedničkim! zemljišti i koji je gledao što više okupirati
Neprijatelj zajednici bili su zajedničari, koji su često iz sasma sebičnih
razlogah predlagali diobu. Napokon je bio velik neprijatelj osobito u krajiških
obćinah upravna obćiaa sama, koja je upotrebila priliku, da se koristi tim zajedničkim
imetkom u kojekakve upravne, školske i druge svrhe, u koje bi
morali svi obćinari jednako doprinositi, a upravna obćina uzimala je iz
ovog vrela.


Ovakvo gospodarstvo bez gospodara nije se moglo dalje nastaviti pa je
potrebno, da se uprava tih zajednicah što čvršće organizira.


Po izkustvu, koje smo mi stekli, pomutili su se osobito već u Krajini
prvobitni odnošaji, jer je u Krajini kao i u provincijalu bilo pravo na pašu i
drvarenje skopčano u prvom redu sa t. zv. zajedničkim gruntom, koji je bio
kao temeljni grunt i u knjizi upisan. Tečajem su vremena pako političke oblasti
pođielile to pravo svakomu, koji je u obće imao kuću, dapače i onomu, koji
se je doselio i bio bez kuće.


Tu su dakle nastali odnošaji, koji su takođjer u zakonu morali dobiti
izražaja. Zakon je tu — kako je g. izvjestitelj razložio — jako daleko išao i
jako konservativno postupao i sva stečena prava uzčuvao budi za osobu budi
za familiju.


Pitalo se takođjer, kako bi se po novijoj organizaciji oblastni organizam
držao prema tim zajednicam. Tu se je zem. vlada odlučila za taj modus procedenđi,
da u pogledu konstituiranja tih zajednicah, u pogledu nadzora, te u
pogledu diobnog postupka imadu nadležne biti političke oblasti. Kako je poznato,
bili su do sada kod diobe urbarskih pašnjakah sudovi nadležni i te su
se diobe uslieđ toga pošto su sudovi vezani formalnom procedurom, jako otegotile
i zavlačile. U koliko se radi o mojem i tvojem, bit će i nadalje nadležne
sudbene oblasti. Vlada drži, da je praktično, ako se dodje do diobe, da se
služi onim organima, koji su po zakonu o komasacijah opriedieljeni za komasacije,
pa da se sUčni postupak uvede i u zakon o zemlji^tnih zajednicah.


Ti organi, kako je poznato, sastavljeni su iz upravnih i sudbenih strukovnjakah,
koji fungiraju u dvih molbah vrlo kratkim postupkom.