DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1894 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 179 —


Prelazne ustanove težile su najviše za tim, da se uzcuvaju stečena prava
i da se nemože izigrati zakon, kao što je specijalno to razložio g. izvjestitelj.


Kadostno konstatiram, da je saborski pravosudni odbor, pojačan odborom
ad hoc posve složno razpravio taj zakon i prihvatio načeia, koja je razložila
zemaljska vlada. Isto tako je zemaljska vlada već prigodom ove razprave u
susret išla odboru i prihvatila je sve izpravke, koji su biil doneseni kao i ona
dva nova paragrafa, koja su umetnuta u zakonsku osnovu.


Ja držim, ako budu interesenti shvatili domašaj ove zakonske osnove^ da
će ista veoma koristno djelovati. Zato izjavljujuć, da pristajem na sve promjene^
koje je odbor prihvatio, preporučam osnovu za podlogu specialne debate.
(Živio!)


Predsjednik: Neželi nitko više govoriti?
(Nitko.)
Prelazi se na glasovanje. Pitam visoki sabor, prima li ovu zakonsku
osnovu za podlogu specijalne debate?
Gospoda, koja prihvaćuju neka izvole ustati.


(Ustaju svi.)


Prihvaćeno je jednoglasno.


Po tom je osnova prihvaćena i u specijalnoj razpravi bez debate i promjene.


Vis, sabore! Dnevni red današnje sjednice je izcrpljen^ a na dnevni red
buduće sjednice stavljam:


1. Treće čitanje osnove zakona o uredjenju zemljištnih zajednicah.
(Svršetak sjednice u 12 satih 35 Časovah).


Probitak suzdržanja vegetacije kod šumskih biljka, opredieijenih
za proljetnu sadnju.


Danas je posve nedvojbeno, da je proljeće najpovoljnije vrieme za presadnju
šumskih biljkah, ter da kasno ljeti i u jesen valja samo tada presadjivati,
ako se je presadnja sbog nastupilog tjeranja biljka, s proljeća prekinuti
morala.*


* Akoprem sam pisac članka drži, da je za presađuju ariža povoljnija jesen
od proljeća, to moramo i mi gg. čitatelje glede te theme uputiti na zanimive posljedke,
koji eu glede najsbodnije dobe u kojoj valja Šumske gojitbe obavljati, putem iztraživanja
ustanovljeni i oglašeni u djelu : „Die Pflanzzeit in ihrem Einfluss auf die Entvrickelung
der Piehte und Weis3fohre von Dr. Adolf Cieslar, Ađjunct der k. k, forstlieben
Versucheanstalt in Mariabrunn bei Wien. K. u. k. Hofbucbhandlung W. Friek
1892. Ciena 1 for, 80 novS, ~ Na strani 72. svog djela proglaguje Dr. Cieslar
glede lista<5ah sljedeće posljedke: „Hrast pokazuje kod rane presadnje najmanje gubitaka.
Sadnje poduzete mjeseca lipnja, srpnja, kolovoza i rujna pokazuju velike gubitke
12