DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1894 str. 51     <-- 51 -->        PDF

181


Ja mogu opisani postupak koji zajaiBČuje Bajpovoijnije uspjehe, najbolje
preporučiti, samo poDavJjam: da biljke aesmiju biti oštećene, a nesmije se korienje
i ZSL same sadnje oštetiti, što se u ostalom kod nijedne valjano provadjane
sadnje zbivati nesmije.


Sumarnik Kožešnik u Centralblatt fiir das ges. Forstw.


Prometna sredstva.


Nižji izka2 pokazuje u brojkah, koliko je vlastelinstvo Kutjevo u svojih
šumah izvelo stazah, prosjekah i kolnika i uz koje cjene, tečajem minulih deset
godinah. Tomu bi se još dodati imalo 16 kilometara uzkotračne željeznice sa drvenimi
traćnicami, koja je nakon svršenog izvoza du^e napuštena, a tako i drvena
spuzaljka jedan kilometar duga.


Sve to upotrebljeno je za otvoriti i pojeftiniti promet s tvorivom u šumah
od 21.000 jutarah, od kojih je najmanji dio ravan, dočim se ostatak stere po
brežuljcih i bregovih od 250—800 met, iznad mora visokih.


Netrebam ovdje tumačiti poznate svrhe i probitke šumske komunikacije
i prosjekah i neću time da reknem, da je vlastelinstvo Kutjevo s te strane
svoj zadatak oko raztvorenja svojih šumah dovršilo ; nu hoću da pokažem primjer,
kako bi u nas i ostali mnogi šumski posjednici samo u vlastitom interesu
poradili, kad bi toj zadaći veču pozornost posvetili. Ako prem nas šumarska
nauka postojano nauča od koje znamenite je koristi shodno tracirani
i izvedeni sistem prosjekah obzirom na požar, lov, gospodarsko razdjelenje sastojinah,
olakšanje nadzora, a i kao spriečka proti iznenadnom razvoju šumoštetnih
zareznikah i t. d., i od kolikog je upliva spretno i izpravno zasnovana
cestovna mreža i dobar put, osobito po brežuljcih i strmcih, jer se po njih ornogučuje
uživanje izvalah i izginulog stabalja, koje inaće bezvriedno propada,
to usuprot svega toga tih komunikacijah i udesbah kod naših šumarskih
upravah puno neopažamo*


* Osvjedočena o osobitih probitcili, koji s valjano položene prosječne mreže po
šumsko gospodarenje osobito u mladih sastojinah naytaju, naložila je kr. žnp. oblast
zagrebačka svojom nedavno izdanom naredbom svoj područnoj si desetorici g, kot.
šumarah, da se imadu tečajem mjeeecah siečnja, veljače i ožujka (dok poljska
poslovanja neodpoČnu), priležno baviti koli čiščenjem medjašnlh prosjekah, toli i
izkoiČivanjem i prosjecanjem prosjekah, koji su potriebnl bud u svrhe komunikacijah
bnd u svrbe či8(fenja mladih sastojinah. Kad se jednom ti poslovi obave^
ter pošto 6e biti u brdskih Šun7ah izmjeren terrainski detall (kose, spusti,
rebra, strmine i t. đ.) s kojim poslovanjem demo već s kasnijeg proljeća odpočeti,