DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1894 str. 52     <-- 52 -->        PDF

182 —


Iznimku od gornjeg pravila opazio sam ponajviše u šumah kneza Thurn-


Taxisa, a osobito u šumah kneza Lippea.


Šume kneza Lippea oko Slatine upravo su uzorno prosječene, pa su po


prosjecih i putevi iztrasiraui, a toli shodno, da se do svakog odjela, bio on na


vrh kose, ili u jarugi možeš u četveroprežnoj kočiji dovesti. U tako priude


šenih sastojinah ne samo da je pregled o gospodarstvenom stanju lahak, ne


samo da je ljepota prirode umjetnim načinom povišena, već je i obava svakog


vanjskog posla, službovanja i uredovanja čuvarnom, upravnom i nadzornom


osoblju znatno olahkoćena.


Što ovi veleposjednici makar i mimo časovite svoje koristi, sada ve<5 na
ono troše što će tek s vremenom trebati, to govori samo u prilog izpravnom
shvaćanju vlastitih probitakah, pa će te uložene glavnice u svoje vrieme nositi
već izdašne kamate. Za željeti bi samo bilo, da se i šumske uprave naših
većih imovnih obćiaah^ kojih sjedišta obično stradavaju s pomanjkanja ogrievnih
drvah, jer je poradi pomanjkanja shodnih i valjanih putovah privoz iz nedalekih
imovnih šumah u kojih silni etati drva propadaju, pretegotan i preskup, odvaže:
da izgradnjom shodnih cestovnih mrežah šumoposjeđnika od gubitaka očuvaju,
narodu Izvoz drvarije olahkote, ter tako obskrbu ovećih mjestah drvom,
omoguće.


Moja plastična karta u mjerilu od 1"—lOO** pokazuje mi, kuda ću udariti
put, da šume raztavim u glavne odjele, dapače i u odsjeke — pa mi je na
stoj lasno pronaći pravac, kojim ću put trasirati, da postignem uporabiv
% pada.


Uporabe li se u gornje svrhe svjetlopisne glavno stop. karte, u mjerilu
1:35000 tako: da se prenesu u plastične s mjerilom od 1´^ == 100^ to se po,
wiGČja istih dade brzim načinom porazmjestiti najracionalnija mreža putevah,
uz najljepše i najshodnije razloženje posjeda. Samo prena sanje tih tračah
iz kartah u narav protumačeno na stroju i toj karti, pogoditi će vrlo brzo
svaki pametniji, upotrjeblivi lugar, — pošto i kod kutjevačkog vlastelinstva
trasiraju staze i puteve največma zato odabrani lugari i to na zadovoljstvo.


Gdje i zašto su izvadjani putevi i prosjeki netreba mi razlagati šumarom,
ali mi valja protumačiti posebno još svrhu i povode izkolčenja samih stazah.


U ravnicah obično se izvadjaju prosjeci križajući se pod pravokutom, te
imadu u glavnom služiti i za izvoz; posjed raztavljen je od susjedstva takodjer
prosjeci po kojih se mogu mjesto medjašnikah usaditi redovi presadnicah crnogorice
koji tako trajno medju pokazuju Briežuljci se raztavljaju najprije pje


tad budu pripremljeni svi potriebni podatci, za izkolčenje izpravnog prostornog razđjelenja
brdskih i gorskih šumah sa istotečnimi prosjeci. Valjati će im tada dati aamo
prikladan pad i — izvozne ceste u obd. šumah biti će gotove, Koga bog koju go~
dinu ovdje pozivi, taj će to moći već i u potankostih provesti. Ured.