DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1894 str. 53     <-- 53 -->        PDF

— 183 —


šačkom stazom, koja se obično položi izmedju vrha kose i jarka po polovici
strane (kose, plati, Lehne) onim padom, kojega korespondirajući razmak oda-
Ijenosti vrha kose od podnožja jarka, uvjetuje. Bude li takov brežuljak širok,
može isti i više uzpoređnih stazah u razne odiele razstavljati.


Velike kose zahtjevaju obićno razstavu vodoravnimi stazami, a preko ovih
se vezane kose opet poput brežuljkah raztavljaju; — to bi u glavnom bio
način kojim se staze trasiraju, koje se povremeno lahko u kolnike pretvaraju,
a svagda u onih đuljinah, koje od vremena do vremena izvoz drva zahtjeva.


Dok iz staze kolnik bude, zašto nam ova služi? Ta lugar po njoj i uz
največe strmine sve svoje službene poslove lasno obavlja, a šumar će jašeć
kasom na brzo odjele nadgledati moći, i jer te staze sve položaje šume prepliću,
omogućiti će ovom da s lahka i brza pregleda ođgonetne svakovrstne
gospodarske zadatke i uoči tajne, koje bi inače u neraztvorenih stazami sastojinah,
ondje kao takove vjekovale. Osim toga služe te staze na obranu proti
požaru osobito prizemnom, od velike potriebe su za lov i t. d. a kao jeftino
komunikaciovo sredstvo, omogučujn brzi saobčaj u briegovitih i brdskih
pređjelih.


M. M. R.