DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1894 str. 61     <-- 61 -->        PDF

— 191 —


da de, čim <5e živabnija potrieba nastati^ slavonska kao bolja duga svoje cieae održati.


— Medjutim nedozvoijavaju niti visina cienah euroviae, niti cjena drva za pilenu
gradju, znatnog padanja ejenab duge. Cieli posljedak tog prekomorskog natjecanja,
sastojati će se jedino u tom, da «5e se proiavadjaaje velike njemačke duge morati stegnuti.
Mi ovu viest donosimo g reaervom, jer bi se ista ovako obiSenito držana, mogla
i malim trgovačkim manevrom smatrati, U ostalom izSekati nam je daljue vješti, a
mi ćemo razvoj ovog pitanja pomno pratiti.
Izkaz o posljedku dražbe hrastovah kod gospođ. ureda II, banske
imovne obćine u Petrinji.


Za b r p u


polučeni nspjeb


najbolja poprociena
je Opazka


a


nuda čini


0 iznad prociene izpod procjene


+3


o for. novČ. for. novd. for. nove. V for. novč. Vo
1 174378 61 190401 16022 39 9 Miškio i Sepovi
2 207116 92


3 35 2361 111 65 5 — __ Merkadi


2749


4 09 4054 527 91 14 Merkadi


3526


5 89 24210 1399 11 6 — Blasicb


22810


6 14 —


5573


7 67


2860


8 45


3552


9 88 620 2 12 0-3 Pejaković


617


1 i 2

Uspj eb-" — — — 18063 18 — — —


Poandaglasi


Žaobina je


položena


na b r p u


u


u vried-
Tvrdke i gg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gotonosti


papirih


vom c3


M


forinti forinti


O


1 Merkadi . 2361 4054 300
2 Blasicb. . 24210 1200
3 Pejaković . 620 50
4 Miškič i Še


190401 222702 26380 5680 2901 3601 10335


Wove uvjete (uaance) za trgovinu drvom uvela je beSka burza s prvim
8ie<^nja o, g. kao postavne obveze^ ter je podjedno stavila one od L.sieSnja 1884.
izvan kriepostl. Mi demo iste donjeti u budui^em broju.