DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1894 str. 65     <-- 65 -->        PDF

195


da im godišnji prirast podpuno dozrije. Ako li su pako odnošaji topline za vrieme
vegetacije takovi, da to iieinože prvo biti i nadođje li k tome kako se to često zbiva,
poslije toga vlažna i topla jesen, n kojoj vegetacija dolazi do pravog svršetka, onda
je vec pet stupanja zime posve dostatno, da njeke vrsti biljka budu jako oštet^ene,


docim druge i poginu.


Zato nam za te vrsti biljkah vriede ova dva pravila :


a) Vrsti drveća iz točne polukruglje, koje poČinaaju rano tjerati, stradaju ponajviše
od proljetnih mrazovab tim više, kada na neprikladnu tlu stoje; jesenski im
mrazovi mogu naprotiv malo nahuditi, jer drveće svoju vegetaciju rano završuje ;


b) Yrsti drveća, koje potiču sa zapadn e polukruglje i koje kasno počimaju
tjerati ter do kasne jeseni u vegetaciji ostaju, trpe najviSe od ranih jesenskih mrazova,
doCim im proljetni mrazovi manje škode.


Izsušenje drva. A. Schaffenius u Berlinu suši drvo na posebni način^ ter si
je isti dao i patentirati. Drvo koje se ima sušenju podvrči, složi se u spremištu, koje
je sa svih stranah dobro zatvoreno. Sami složaji svrstaju se tako, da se nigdje nedotiču,
i da ima zrak do drva sa svih stranah pristup. Na jednom djelu tog spremišta
nalazi se eshaustor, na drugom peć za razvručenje zraka. (Jedan od naših doma(5ih
tehniČarah, g. J. P. kombinirao je shčni sistem, no upodpunio ga je tako, da on razvručea
zrak vodi pomosušenja raste toplota postepeno, a vodene pare, koje drvo tom postupku izvrženo izparujCj
odvodi dotični eshaustor. Pošto je tim načinom drvo samo površno presušeno,
to se pristup toplog zraka ograniči; a jer se exhaustor, tjeran motorom stoječim već


dotičnom poduzetničtvu na razpoložbu (para, turbina), nalazi u neprestanom gibanju,
to se time poliiduje razredjenj e zraka, a usljed toga i pojadano izparivnnje vlage
i soka iz drva. Tako se umjetnim načinom postigne jaki propuh, koj drvo osuši, a
da isto nije istodobno izvrgnuto inom štetnom uplivu zraka. Ovaj način osušenja osobito
6e dobro doći pilanam tavolettah i testonah, koje su Često upućene, da usljed
preSnih naručbinah, rezanu robu brzo osušiti i odaslati moraju,


Kongres austrijskih, šumarah neće se ove godine obdržavati iz razloga, što
je galičko šumarsko družtvo^ koje je na lanjsko godišnjem kongresu za razpravu za
kazalo themu: ^kojim načinom da se provedu ustanove §. 22. š. z" ? istu opozvalo,
pošto će se ove godine u Lavovu obdržavati zemaljska izložba. Iz razloga, što je razpravni
predlog kojeg je takodjer najavilo austrijsko šumarsko družtvo u uzkomu savezu


sa raspravom galičkom, to se je moralo od saziva kongresa odustati, pošto sam predlog
aus. šum. družtva za izpunjenje rasprave dostatan bio nebi, a nebi se vrieme dalo
shodno izpuniti sa razpravom samoga predloga stavljenoga po tirolsko-voralbežkom
šumarskom družtvu. Zato je odnosni kongresni odbor obdržavanje sastanka odročio za
godinu 1885. u nadi, da ce se donie najaviti potriebni broj predlogah.


Promjena u uređničtvn, uzsljedila je u izdavanju j, Švicarskog šumarskog
lista", koje je uslied bolesti odložio dosadanji urednik nadšumarnik prof. EI. Landolt.
Tečajem 33 godinah uredjivao je rečeni list bivši urednik stranom sam, stranom uz
pripomoć suradnikah, Akoprem se je rečeni list bavio ponajviše domaćimi šumarskimi
odnošaji, to je vazda uzimao obzir na stanje i razvitak struke u inih naprednih zemaljah.
Na poziv švicarskog šumarskog družtva preuzeo je uredničtvo šumarski pristav
dr. Fankhauser, koj će uz promjenu obsega lista, isti izdavati mjesečno. Taj strukovni
list baviti će se i za buduće ponajviše visokogorskim šumarenjem.


Postupa li lugar izpravno, kad nastoji nepovlastno prisvojene predmete šumoštetniku
oduzeti i iste pohraniti ? C. k. ukidno sudište u Beču, sudilo je svojom
odlukom od 27. svibnja 1893, br. 4178., da u obseg službovnog uredovanja označenoga
u §. 56. š, 2. koj glasi: „Ako u šumi zatečeni bude sumnjiv, da je učinio kvar


13