DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1894 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 327 —


mačke, nego i mnoge tiče pjevačice, koje se hrane kukci tako, da je ptica pjevica
iz njekih predjela posve nestalo. Osim svega toga je sti´ychnin, upotriebljen kao
trovilo radi toga veoma opasan, jer vrlo dugo svoju otrovnu djelatnost sadrži, — Zato
je dotiCno satniČtvo pozvalo obdinska poglavarstva da na to paze, da se samo takovi
načini trovanja grabežljlvaca uporabljnju, kojima se nemogu otrovati i druge koristne
životinje. —


Za uzdržanjo i obranu trčkah. Da se tr^ke uzdrže n lovi^tih, gdje su naseljene,
ter da se sto više ondje pomnazaju, pronašli su JlUiški šumari prokušano sredstvo,
koje zaslužuje ob<5enitiju pozornost i nasHedovanje. Svaki sluga i ratarski radnik, koji
nadje na polju ili na livadi trčkino gnjezdo i ovo oprezno očuva, dobije za svako
jaje, čim se mlado izieže, nagradu od 15 pfeniga (znz 9 novČ.). Ako pako takov pri
žetvi ili kositbi slučajno gnjezdo nasieče i donese jaja vlastniku lova, tada dobije za
jaje 10 pfeniga; jaja se tada podmetnu domadoj kokoši, a izležeoi mlađi se poslije puste
u polje. Takovim je načinom tekom jedne godine na jednoj jeditoj lovnoj parceli ne
manje od 348 trčkinih jaja spašeno. Seljaci, koji su tamo prije osobitom pasijom jaja
uzimalij ista na nizove navadjali i pod ogledala kao za ukras sobe vješali, postali su
tako na jedanput najgorljiviji čuvari trČaka.


Čišćenje kovnih nabojnih cievih. Nakon što su izpaljene kapice, odstrani


iste klieštama iz dna nabojne cievi (patrone), metni sve u toplu vodu i polievaj ih tako


dugo, dokle god Često iievana voda nepostane posve Čista. Zatim se uz dugotrajno


pranje u toploj vođi nabojne cievi očiste Četkom izvana i iznutra. Posije toga valja


cievi u toploj pilotini osušiti, sisice na nakovanju iglom oSistiti, nakon česa se može


opeta u eiev staviti nova kapica, ter je tako patrona za naboj opeta pripremljena.


Ako kod pucanja fišek nije opalio, već je kapica zatajila, tad nemoj nikada


vaditi klještama kapice prije, dok iz nabojne cievi nisi naboja odstranio. Može se bo


lahko dogoditi, da se ma s kojeg razloga zatajila kapica kod odpona puške, zdrobljena


klještama zapali, usljeđ Čega se fišek i razprsnuti ter se oštetiti možeš.


Umoren upravitelj lova. Na kozačkoj postaji Psebai u kubanskom području
uetrieljen je neki dan upravitelj lovovab velikoga kneza Petra Nikolajeviča, Maksim
Noska sa svojom suprugom, kćerku pokojnog češkog publiciste Skre^šovskoga. Potanje
viesti još nisu poznate. Noska je ostavio kčerku.


Čuvaj ptice, koje sjede na jajih. Kada nastupi vrieme leženja ptica, neka
je svakomu živo u pameti: „brani ptice, koje sjede na jajih". Nemilosrdno ubijaj, koj
si na to zvan i ovlašten, svaku domaču mačku, koja se u prostom klatari, a svaki prijatelj
ptica neka pazi, koliko više može, na dječake koji ruše gnjezđa. Toj dužnosti
ćemo se osobito rado pođvrd, ako si zapamtimo, da ptice ništa neotjera tako brzo iz
omiljele joj okolice, kao kada se ona buni za sjedenja na jajih. Svrake, svrakoperke
i mačke goni puškom, a dječake, koji gnjezđa kradu, najbolje ćemo izlječiti, ako ih
na mjestu ljudski izšibamo. Takve radikalne aplikacije koristiti će više no svi kazneni
registri spisani kod nadležnih za to oblastib.


Nješto k §§. 14. 25. i 52. zakona o lovu od 27. travnja 1893. Njetko
kupi po §. 26. gornjeg zakona na trgu n. pr, zeca izmeđju 1, i 15. siečnja, dakle
u doba kada je kupovanje i prodavanje divljaci dozvoljeno, te kada je stroga zima. Isti
je zec ubijen recimo dne 14. dapače 15, sieČnja. — Kako je obćenito poznato, divljač
se mora istom prirediti, da tečnom postane, te se u tu svrhu ostavlja njekoliko
dana u salamuri (Beize), ili se ostavi u koži neoguljena.


Ovdje mislim zeca, koji je kupljen po privatniku za vlastitu kućnu porabu, dakle
ne za gostionu (§. 25. 1. z.). Isti je zec priredjen kako rekoh za vlastitu kućnu po~