DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1894 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 329 —


lovostaje nije nikomu slobodno niti kupovati niti prodavati kožice bilo friško ili suhe
od divljači navedene u §, 14, 1. 2. pod točkom a do h —, čime bi se doskočilo aloporabam,
koje bi se mogle činiti prema gore razioženomj a političke oblasti mogle bi
tada labko pravnu i temeljnu presudu izreci.


Ovaj slučaj dogodio se je već u praksi, te ga stoga priobifujem sudrugovom i
ljubiteljem lova na razmatranje. Isti prekršitelj jest proti presudi I. molbe priziv uložio
na kr. županijsku oblast, te ću Vam rezultat rieiitbe II. molbe svojevremeno saobćiti.


Antun JanČikovič.


Različite viesti:
čuvanje četinjača za zime. Obćenito je pravilo, da se tlo oko biljke, koje
od smrzavice uzčuvati želimo, prekrije, na što se je na žalost do sada slabo obaziralo.
Ovo prekrivanje sastoji se u tom, da se tlo oko Četinjača naokolo pokrije starim, izluženim,
prociedjenim gnojem, mahovinom, steljom od četinjača, lišćem, šumskom zemljom
ili sličnim, da se tako očuva tlo od prejake smrzljavice. Korienje se mnogih četinjača
razširuje ravno a plitko pođ zemljom, osobito dok su biljke joŠ mlade, a bez pokrova
je smrzljavici i drugim uplivom nepovoljna vremena odveć izvrženo. S toga se takovo
pokrivanje osobito preporuča i ljeti protiv jake suše tla.


Razbojstvo na stanu šumarskog upravitelja. Dne 7. o. mj. u pol 1 sat
noćju razbiše dva bitca iz puške pendjere na kući gosp. kneževskog Šumara VŠeteČke
u selu Cerju pokraj Lekenika, Naboj sastojao je od sačme br. 2, te je srećom zrno,
prodriev duboko u drvenu stienu, promašilo nad koljevkom spavajućeg djeteta.


Gospodinu VšefceČki podje za rukom, njekoliko tih zrna iz stiene izvaditi, te uz
prijavu političkoj oblasti u Sisku predati.


Bez dvojbe je taj osvetni Čin izveden po kojem tamošnjem zvierokradici, radi
strogog i revnog nadziranja sreza. Zvierokradice čine ovu okolicu vrlo nesigurnom, ter
ih g. Všetečka strogo i savjestno progoni.


Tom zgodom moramo upitati, kako dolazi do toga, da su kod nas zvierokradice
tako drzoviti postali, te se ne samo odrasli muževi bez ikakove dozvole oružjem služe,
već ae i dječarci od 13 —14 godina okolo s puškama klatare? Naravno da se uz
takove uvjete već zarana razvije volja k lovu, pa se tad nesmijemo Čuditi, ako ljudi
radi toga višeputa sa nadzornimi organi dodju u sukob. — Politička oblast nije se jol
za odstranjenje tih nepodobŠtinah ni najmanje pobrinula, a niti su svagda rieŠitbe
mnogih sličnih prijavah mogle do sada puno k tomu đoprinjeti, jer su iste uvjek bile
preblage. Ali nedvojimo, da bi se tom zlu dalo doskočiti, kad bi oruŽničke obhodnje
notorne zvierokradice shodno invigilirale, kad bi se za iste k ^ sumnjivce i po tuđje
dobro i osobu pogibeljne individue zavela shodna kontrola, kad bi se sa oružnimi listovi
i dozvolom za kupovanje praha malo viŠe Škrtarilo, i kad bi se nepovlastno nošeno
oružje oduzimalo. I za Lnancijalne stražare našlo bi se u provedbi ovog nadzora dosta
posla i zanimanja.


Mi želimo i nadamo se, da će se u buduće toj okolnosti više strogosti i pažnje
posvetiti, te će se i u ovom slučaju gosp. Šumara Všetečke prama postojećim propisom
odlučno postupati. Svakako će biti dobro, da kod političkih oblastih već jednom prodre
uvjerenje, da lov nije za seljaka spretno zanimanje i da svaki seljak, koj je pasioniran
lovac, s nemara i nerada redovito materijalno i ekonomički propada, a osim toga, da
postaje s vriemenom zločincem najgorje vrsti, koj je kako nam gornji slučaj dokazuje


— na sve spreman. Valja zato strogimi globami, već kod prvih odkrivenih slučajevah
zvierokradnje, ugušiti razpoložbu za podpuni razvoj te strasti.
O uzgoju porastlina. Kanimo se uzgoja Čistih Četinjača, pa nastojmo, da se
na prikladnih mjestih u ogojih bielogorica primjeS^. Na nješto dubljem, rahlijemj boljem