DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1895 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 34 1.
Sa rastućom visinom samo do njeke dobe padaju oblikovni brojevi do
dobe maximuma prirasta na visini, od onda opet rastu.
2. Na slaboj vrsti stojbine jesu i oblikovni brojevi u obće manji; minimum
umanjivanja oblikovnih brojeva pokazuje se ipak prije na slabijoj stojbini,
te i ovdje polaganije ide njihovo povećavanje.
Iz ovoga sliedi, da kao što smo neshodnost porabe tudjih skrižaljka oblikovnih
brojeva za jelu napomenuli, tim više moramo se tudjih skrižaljka za
bukvu čuvati. Osim toga upozorujem na tu okolnost, da se kod procjenjivanja
bukovih porastlina podnipošto nemojmo zadovoljiti samo sa jednim razredom
debljine.


Konačno primjećujem, da se sa mojimi tablicami nemogu podnipošto pojedina
stabla kubicirati, nego samo veći broj istih. M. T—ny.


Obćeniti program


za izdavanje ,Lugarskog viestnika" kao prilog k „Šumarskom
listu«.


Po sadržaju imao bi se „Lugarski viestnik" razdieliti u 3 odsjeka, što
bi prema svrhi posve dovoljno bilo.


U prvom odsjeku štampali bi se članci i razpravice „poučnog sadržaja"
i to popularnim načinom pisanja; u drugom odsjeku bile bi „različite
viesti", a u trećem odsjeku „svaštice."


U prvom odsjeku razpravljali bi se predmeti tičući se strogo šumarstva
i to: a) 0 važnosti i upHvu šuma u prirodi; o poznavanju šumskog
drveća u naših šumah i o njihovom živovanju; o poznavanju tla, koje prija ovoj
ili onoj vrsti drveća i o načinu sječenja, te gojenja šuma obzirnm na sadnju i
sjetvu drveća, — imenito, kako se biljke odgajaju u biljevištu i kako se presadjuju,
kakav mora biti šumski vrt i što valja u njemu raditi, da odgovara
svojoj svrhi; b) o porabi šume t. j. u sto se drva rabe u obrtu i kućanstvu,
kako se šumsko sjeme spravlja i čuva, te o koristi šumskih nuzužitaka (stelje,
trave i t. d.); c) o lugarstv u t. j . poznavanje načina, kako ljudi i životinje
ili ini prirodni dogodjaji šumi škode i o načinu, kako bi se ovakove štete u
šumah prepriečiti ili umanjiti mogle ; — nadalje o šumsko-redarstvenih propisih
t. j . tumačenje glavnih ustanova šum. zakona i naputka C) k zakonu od


11. srpnja 1881. o imovnih obćina bivšeg krajiškog područja (Službene dužnosti
lugarskog osoblja u šestom odsjeku) i napokon d) o lovstvu t. j . o čuvanju
koristne divljači i tamanenju škodljive zvjeradi; o poznavanju i tumačenju najglavnijih
propisa zakona o lovu i o posebnih propisih, koji se odnose na obdržavanje
hajke.