DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1895 str. 37     <-- 37 -->        PDF

- 35 -


Razumjeva se samo po sebi, da ovakovi članci moraju što kraći biti, a
da se ipak najglavniji sujet izcrpi.


U drugom odsjeku pod nadpisom „različite viesti" štampati će se
kratki sastavci, koji,strogo ne spadaju u prvi odsjek; nadalje slučajevi smrti
lugara ili ini dogođjaji; umirovljenje, premještenje ili imenovanje lugara; natječaji
i naredbe, tičući se lugari; eventualno osnivanje mirovinske zaklade za
lugare; stanje postojećih lugarskih mirovinskih zaklada i napokon publikacija
knjiga, koje su izašle ili će izpod štampe još izaći.


U treći odsjek pod nadpisom s vaš tiče uvrstilo bi se sitnije štivo n. pr.
naravoslovne crtice o životinjstvu i bilinstvu ; dogođjaji u lovu i t. d.
Prema potrebi moglo bi se otvoriti posebno mjesto za eventualna pitanja
lugara stručne naravi i za odgovor na takova pitanja.


Dopisnica uredničtva imala bi biti što kraća.


Dovoljno je, da se „Lugarski viestnik" štampa na V* đo ´/^ tiskana arka


t. j . sa 4 do 8 stranica (tiskanih) u formatu „Šumarskoga lista".
Članci, odnosno sav sadržaj prvog odsjeka imao bi se štampati „cicero",
t. j. sa krupnimi slovi, dočim bi se sadržaj različitih viesti (drugi odsjek)
i s vaš tiče (treći odsjek) štampao „garmond", t. j. sa nješto malo sitnijimi
slovi, ali ne onako sitno, kao što se štampa listak u „Šumar, listu."
V. R.
X4lSTJ^iC-


Osobne viesti.


Visoko odlikovanje. Rađostno odjeknuti će u srcih svih šuinarS, u našoj domovini
viest, da je Njegovo ces. i kralj, apostolsko Veličanstvo uaS vladar blagoizvolio
ručnim pisoaom od 16. studenoga 1894. premilostivo podieliti presv. gosp. predstojniku
kr. hrv.-slav. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove, Danilu Stanković u
dostojanstvo „pravoga tajnoga savjetnika."


Preuzvišeni gosp. Stanković kao osobiti prijatelj domaćega šumarstva svakom je
prigodom posvjedočio, da mu procvat naše šumarske struke i našega šumarsts-a na
srcu leži, a najbolji dokaz toga jesu riečiti zagovori Njegove Preuzvišenosti prigodom
saborskog razpravljanja osnovS. zakona o preustrojstvu i uređjenju šumarstva u našoj
zemlji, koje su sad zakonom postale.


Povodom visokog odlikovanja preuzv. gosp. predstojnika pridružujemo se i mi
šumari onom veselju, koje je širom domovine u svih slojevih pučanstva s tog visokog odlikovanja
odjeknulo, te harnim srcem kličemo: ,živio preuzvišeni gospodin predstojnik
Danilo Stanković!"


Imenovanja. Ban kraljevina Hrvat. Slavon. i Dalm. izvolio je imenovati kod
gurgjevačke imovne obdine kotar šumarom Gjurgjevcu kot. šumara slunjske imovne


*