DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1895 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 45 Da
nam iz šume presađjeno drvlje ili grmlje ipak raste i napreduje, najbolje je
sredstvo, ako jim debalca povežemo sa mahovinom (ma§inom).
Ako danju pripekne sunce, onda je dobro, da stabalce ili bar onu omotanu maliovinu
polijemo (naštrcamo) vodom i to na večer ili u jutro.


Dioničko družtvo tvornice pokućtva na Vratima smatra visoke vozarine
pomorskih prevoznih družtava zaprekom, što nemože proširivati svoje poslove, te otvarati
nova prodajna podrufja doma(!oj obrtnosti. Pokudtvo od sagnuta drva plada jako
visoku vozarinu, jer se vrsta u objamnu robu. Poduzele drži, da su prevozna đružtva,
pošto su subvencionirana, moralno obvezana, da po toj subvenciji priskoče u pomoć
stvarim, koje radi svoga svojstva nemogu uživati takovih vozarinskih polakšica kao
roba, koja ima uz malen objam veliku specifičku težinu. Mnogo znači, ako se mora
reci, da montirano pokućtvo od sagnuta drva ni nedolazi u tarife, te mu se tako uzkrac´uje
stalna podloga za proračun vozarine.


Osim toga prevozna družtva vole stvari, koje se odpremaju u velikih množinah
kao vino, žito, brašno, drvo, kako se samo razumieva ; ali uspješni razvitak domaće
proizvodnje zahtjeva, da se njezine tvorevine zakriljuju i neizuzimaju od polakšica, odredjenih
drugim proizvodom.


Družtvo „Adria" čini u posliednje vrieme iznimku, kako ravnateljstvo tvornice
primjećuje, dodajući, da produkcija iste struke u Austriji je povoljnija, put po Labi i
prieko Hamburga puno pogodniji i jeftiniji, nego preko Rieke.


Bilježimo po dužnosti želje i predloge fužinskoga poduzeća, preporučujući, da se
uzmu u obzir na mjerodavnom mjestu radi interesa domaće naše industrije.


Drvorezbarska tvornica u Vrbovskom daje ove obaviesti : Ođpremila je po
prilici 450 vagona robe tuzemnim, 500 vagona inozemnim kupcem. Skladišta svojih
proizvoda ima u Palermu, Messini, Cataniji, Smirni, Jaffi, Malti, Tripoli, Tunisu, Algiru.
Marsilji i Diinkirclienu.


Smatra za sebe vrlo povoljnom redovitu parobrodarsku svezu „Adrije" s Francezkom,
dočim t.vezu s Levantom, koja bi bila inače za nju znamenita, nikako ne
cieni, jer ogromne vozarine Llojdove spriečavaju svaku koiistonosnu trgovinu s iztočnimi
zemljami u sredozemnom moru.


Snaga (jakost) kukaca. Prancezki naravoslovac Plateau obreo je vrlo spretne
strojeve i maljušne tezulje, skojima se može pronaći i izmjeriti snaga kukaca, koju
oni imaju. Timi pokusi dokazano je, da kukci imaju nevjerojatnu snagu, pa da je ta
snaga razmjerno veća u manjih, nego u većih kukacah. Osobito su čudnovati hamovi
za hrušteve. U tu svrhu upregne se hrušt u ham za konac, skojim podigne malu zdjelicu,
u kojoj su utezi u gramih. Tim načinom ustanovio je spomenuti narovoglovac, da
može hrušt razmjerno 21 put više povući, nego konj, a pčela 30 put više.


Konj povlači "/^ svoje težine, hrušt 14 put više, a pčela 20 put više, a to
će reći, da može hrušt povlačiti vrlo Iako 14 drugih hrušteva, a prema tomu može
hrušt razmjerno razviti snagu od jednog željezničkog parostroja.


Gorostasi u bilinskom svietu. U gorostase bilinskog svieta ubrajamo podpunim
pravom sjevero amerikansko mamut-drvo, sequoir ili Welingtoniu giganteu i australskog
eucalyptusa. Ali sve ove vrsti gorostasa nadkriljuju duljinom svojom takozvane
haluge (Meertangen), koje porastu u duljinu više od 100 met. Nu i haluge nadkriljuju
gorostasni tropički Liani, koji dosižu još i veću duljinu, nego haluge. Na Cey^onu, u
muzeju na Columbu u „Cinnamom Garđensu" nalaze se eksemplari Rotangsa od 130
met. duljine. U povoljnih ođnošajih mogu takove rastline ponarasti u duljinu od 150,
dapače i 200 met. Svakako to su rastline gorostasne, o kakovih mi u Evropi ni
pojma neimamo.