DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1895 str. 49     <-- 49 -->        PDF

—47 ~
maljskoj -vladi potvrđjena buđt, svakako ali se to učiniti ima prije pođpisa sklopljena
ugovora.


4. U ponudi ima se navesti, da su kupcu svi dražbeni uvjeti dobro poznati.
5. Za 14 dana nakon odobrenja ugovora ima se ukupna dostalna ciena u blagajnu
gospodarstvenog ureda uplatiti, nu dozvolom kr. zemaljske vlade može kod vede
kupovine ista i na obroke prema izdanim đoznačnieam slieđiti, što se u ponudi posebno
navesti ima.
6. Sječine po navedenih hrpah jur su odbodene kao i izvadit se imajuća stabla
u naravi označena, o čem se kupac po volji osvjedočiti može.
7. Stabla doznačiti ie se i premjeriti, te izrađjena građja certificirati polag
ovdje navedenih propisa.
Ponude mogu se takođjer staviti na premjerbu i obračunavanje gotove gradje po
obstoječili postoteih odpadka, odnosno i po komadu ili kubičnom sadžaju gotove robe
bez odpadka.


8. Prema tomu nadoplatiti če kupac na premjerbu ili će mu se na istu više
uplaćeni novac povratiti,
9. Stabla je dozvoljeno ljeti i zimi obarati, a rok izradbe i izvoza ustanovljuje
se do 1. travnja 1896.
10. Kupac imati će se strogo držati ovdje običajnih šumsko-redarstvenih propisa,
koji se kao i posebni dražbeni uvjeti kod gospodarstvenog ureda za uredovno
doba saznati mogu.
U Otočcu, 5. prosinca 1894.


Šu msko-gospodar s t veni ured.


Obznana.


Upravljajući odbor brv.-slav. šumarskoga dražtva izvolio je u odborskoj sjednici
od 8. pr. mj. izabrati podpisanoga odgovornim urednikom „Šumar, lista", o čem se


p. n. gg. članovi i čitatelji obaviešćuju, da se zna.
Primiv uredničtvo toga đružtvenoga časopisa u svoje ruke, preporučam se p. n.
gg. članovom, imenito onim izkusnim stručarom, koji su i do sad kriepko podupirali
„Šum, list" i perom svoga uma i dobrim savjetom, te molim, da mi ne uzkrate svoju
pomoć, jer se samo onda pouzdati mogu, da ću težku svoju zadaću uspješno riešiti,
ako budem nažao marnika, koji će se postojan o starati, da mi uredničko breme
olakote u nastojanju, da bude „bumar. list" zaista na visini današnje „šumarske
znanosti".


Osobito preporučam našim štovanim piscem „Lugarski viestnik" kao prvienca
te ruke, koji je novom godinom kao prilog „Šum. lista" prvi put sviet ugledao,
da ga neodnemare, je će si inače dušu ogriešiti, pa stoga svraćam svu pozornost na
„ob će ni ti program " za izdavanje „Lugar, viestnika" na str. 34.—35. „Šumar,
lista" za ovaj mjesec.


Suvišno bi bilo, da se ovdje razpravlja o zadaći i važnosti ,Lugar, viestnika",
jer „mudrom je i jedno oko dosta", kako to naša rečenica kaže.


I „Lugar, viestnik" odigrati će svoju ulogu, koja mu je namienjena, na obće
zadovoljstvo prijatelja lugarstva samo onda, ako ga budu podupirali svojim znanjemizkustvom oni faktori, kojim na srcu leži i ležati mora napredak i procvat našega
lugarstva.


U to ime pomoz Bog, a vriednim čitateljem bila sretna nova godina!


Vatr. Rački.