DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1895 str. 51     <-- 51 -->        PDF

SADRŽAJ.


strana
Primjefbe k članku: „Praktična uporaba trigonometrije´*. Piše Mirko
Puk, kot. Šumar u Osieku 1—15


lUtzvoj šumarstva u Bosni i Hercegovini počam od austro-ugarskog
Haugeča do god. 1893. Razpravlja Sum. savjetnik Drag, Hofman u
Sarajevu .(Svržetak) 15 — 29,


Oblikovni hroj jele i bukve u prebornoj šumi 29—34
Občenitiprogram za izdavanje ^Lt^arskog viestnika" kao prilog k „Šum.
listu" 34—36
Jjiatak. Osobne viesti: Visoko odlikovanje. — Imenovanja. —Umrli 35—36
Družtvene viesti: Zapisnik sjednice upravlj. odbora, držane 23.


rujna 1894 36—38
Šnmsko-gospo darsko knjižtvo 39
Sa drvarskog tržišta: Trgovina sa drvi na Rieci u prvoj po


lovini g. 1894. — Lies i piljenice na bečkom tržištu. — Bačvarska
gradja. — Šiška. — Trst. — Viesti iz Francezke. —
Dražba stabala 89—41


Različite viesti: Lov šumara. — Zooložki muzej u Zagrebu.
Preustrojstvo šum. uprave kod imovnih obdina bivšeg krajiškog
područja 41—42


Sitnice : Sredstvo proti oštećivanju glodavaca glodanjem borovih
nasada. — Novi obret bojadisanja drvenih oplatica (Holzfournieren).
— Razlike izmedju staroga i mladoga zeca. — Mravi
i miris. — Pauci u Sumah. — Djetao kao neprijatelj brzojavnih
stapova. Presadjivanje drveća i grmlja (čbunja). — Dioničko
đružtvo tvornice u Vrbovskom. — Snaga (jakost) kukaca.
— Gorostasi u bilinskom svietu. — Solikovo vapno
(Clorkalk) dobro sredstvo proti gusjenicam 42—46


Oglas dražbe 46—47
Obznana 47
Cjenik za oglase, koji će se uvrstiti u „Šum. list" 48