DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1895 str. 28     <-- 28 -->        PDF

- 150


posve u redu i opravdano. Ali malo tu koristi pozivanje, jer onaj, koji je
siromašan, te nigdje ništa nema, taj se ne boji, da će mu ovrhovoditelj zaplieniti
za dug vola ili kravu, kad neima ni jedno, ni drugo. Tako ostaje njegov dug
vazda samo „na papiru", a on radje kod kuće lienčari, nego da se znoji »za
drugoga", pa veli: „Ja i onako uživati toga neću"!


Trebati će dakle, da u buduće nadležne oblasti takove ljude zakonom dO´
zvoljenimi sredstvi na odradjivanje duga prisile; jer ako se dozvoli, da imućniji
žitelji svoj dug odradjivanjem oduže, a siromašni da kod kuće lienćare, onda
nebi u nikojem pogledu uputno, niti koristno bilo po imovnu obćinu, koja
financijalao lošo stoji i koja će dugo trebati izdašne novčane podpore, da kako
tako životariti može.


TjT^rrj^j^,


Osobne viesti.


Umirovljenje Previšnjim riešenjem od 4. veljače t. g. stavljen je u mir predstojnik
kr. šum. ravnateljstva u Zagrebu p. n, gosp. Emil D u r s t.


Gosp. umirovljeni predstojnik bio je, kako je to dobro poznato, više godina
predsjedniko m hrv.-slav. šumarskoga družtva, te je u zadnjoj glavnoj skupštini
istoga družtva izabran „začastnim Slanom´ za njegove odlične zasluge, koje si je stekao
na polju šumarstva u našoj domovini.


Mi mu želimo dugi život na ponos naše struke!


Imenovanja i promaknuće. Kod kr. šumskog ureda u Otočcu imenovan je :
šum. ručunarski kontrolor Nikola Nj e g o v a n šum. računarskim revidento m


IX. dnevnog razreda tredeg pladevnog stupnja; šumar, računarski oficijal Bela T u-
r a n s k y promaknut je u drugi plaćevni stupanj IX. dnevnog razreda, a tehnički
điurnist Desider D i o s y imenovan je šum. računarskim oficijalom IX. dnevnog razreda
trečeg pladevnog stupnja.
Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije izvolio je u nadopunjenje stalnog
izpitnog povjerentva za samostalno vodjenje šumarskoga gospodarenja na vrieme
do uključivo god. 1898. imenovati elanom rečenoga povjerenstva Dragutina Trotzera ,
nadšumara vlastelinstva nadbiskupije zagrebačke.


Družtvene viesti.


Kr. šumarsko ravnateljstvo u Zagrebu kao utemeljiteljni elan hrv.slav.
šumarskoga družtva. Na predlog sadanjeg predstojnika kr. šumarskog ravnateljstva
izvolila je Njegova Preuzvišenost gosp. kr. ugar. ministar za poljodjelstvo u


4827


Buđapešti odpisom od 10 veljače t. g. br. —-— ovlastiti gosp. predstojnika, da upiše


spomenuto šum. ravnateljstvo medju utemeljitclju e članove hrv.-slav. šumarskog
družtva sa uplatom svote od 200 for., koja je u tu svrhu doznačena u državnoj blagajni.