DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1895 str. 34     <-- 34 -->        PDF

_ 158 —


Od ove g&rnje količine izvezeno je:
po tvrđki T. Schađeloock 966.180 kom. dužica.
„ , G. Glass 854.099 „ „
, I, B. M. Gairarđ . . . . 1.114.714 „
„ „ Ch. Gaffinel 99.657 „


;)


„ , G. Pagan] 55.245 „


„ „ G, M. de Amicis. . . 16.852 „ ,


Promet drvenine u Ugarskoj. Uslieđ nepovoljne zime bio je promet sa drveninom
mlitav; osobito slabo se je tržilo sa mekanimi jelovimi piljenicami. Prodavala
se je rezana smrekova gradja od 15´ */4", 9 do 12" po novč. 55 do 65 ; rezana jelova,
gradja 15´ ^ji, 9 do 12" po novč. 46 do 52 od kub. stope na mjestu u Buđapešti,
a užja roba razmjerno cienije.


Bačvarsk a hrastova gradja pladala seje: br. ^/2 do 6^/i do ´^ji" jaka po
for. 1-20 do for. 145, br. 6—874 do 7*" jaka po for. 1 do for. 1-18, br. 9 do
14 od obične jakosti for. —9 8 do for. 112 , br. 15 do 18 i dalje po for. 1-70 do
for. 1´90 od neto akova na mjestu u Budapešti.


Sa francezkim i duž i čami nije bilo prometa, jer mnogi proizvoditelji ciene
u zadnje vrieme više proizvode njemačke bačvarske gradje, nego franc. dužicu, a uslieđ
toga je trženje ove posliednje robe mlitavo. Sad se plaća nominalno franc. dužica po
for. 225 do for. 245 po hiljadi ´^/i", 4—6" monta roba u mjestu Sisku.


Hrastova piljena roba traži se suha prve vrsti. Parižka roba prve vrsti
plaća se po for. 54—68 i druge vrsti po for. 38—45; poprug e za odpremu
plaćaju se po for. 40^-43, a popruge uzkepo for. 35—39 od m* na mjestu
u Budapešti.


Hrastovi pod valjci I; reda plaćaju se po for. 1´55 do for. 1´60, drugog
reda po for. 1´05 do for. 1´15 od kom. takodjer na mjestu u Budapešti.


Dražbena prodaja stabala. Kod brodske imovne obćine u Vinkovcih prodavale
su se 12, pr. mj. prije neprodane šumske čestice javnom dražbom. Unatoč tomu,
što je procjenbena vriednost za 20^0 snižeia, nije se javio nijedan kupac na 18 šum.
čestica, dočim je za 8 šum. čestica jedva postignut veći utržak od 2 l´´jo. Prodane su
pako sliedeće čestice : „Merolin" kupio je Stj. Greger za 28.105 for. (-[- 1340 for.)
„Zapad. Kusare" kupio je Vuk i sinovi za 6720 for. ( + 296 for.), ,Kabčanu" kupio
je Veselinović za 9055 for. (-1- 39 for.), „Radiševo" kupio je Premron i Ružička
za 23.201 for, ( + 83 for.), „Trislovi" kupio je Vuk i sinovi za 10-237 for. ( + 717 for.),


„Adu" kupio je M. Kremzir za 27.550 for. (-}- 30 for.), „Čunjevci" kupio je A.
Wertheimer za 55.000 for. ( + 1880 for.) i ,Lažić" kupio je A. Gašparac za 11.050 for.
(-[- 20 for.), te prema tomu prodano je svih 8 šum. predjela ukupno za 170.918 for.
(_(_ 4405).


Različite viesti.


Gospodarski i šumarski vještaci kod njemačkog diplomatičkog zastupstva.
Odbor za proračun njemačke države za god. 1895. zahtjeva, da se medju izdatke ministarstva
za spoljašnje poslove uvrsti u izdatak svota od 75.000 maraka pokusa radi
u svrhu namještenja naobraženih gospodarskih i šumarskih vještaka kod njamačkog poslaničtva
u Londonu, Parizu, Petrogradu, Beču i Vašingtonu. Stručnjaci radovati de se
zaista ovoj liauinijenoj novoj instituciji, jer je to očiti znak i priznanje, da je i šumarstvo
i gospodarstvo od velike narodno-gospodarstvene važnosti.


Šumarski nadsavjetnik dr. pl. Fischbach slavio je prošle godine 50-godišnjicu
svoga suradaičtva kod „AUgem. Porst- und Jagdzeitung". God. 1844. priob