DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1895 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 167 5—
<5eno je ii tom ngleđuom Časopisu prvi put pismo Fisclibachovo iz Virtemberžke, a ođ
tada đo danas ostao je on vjerni i marljivi suradnik toga Časopisa.


I mi se radujemo tomu, jer nam je poznato, da se taj uvaženi stručnjak broji
medju najodližnije pisce u njemačkom stručnom knjižtvu. Želili bi, da se i po koji od
naših šamara podiči sa 50 godišnjicom svoga javnoga djelovanja na polju domaćega
šumarstva!


Viesti zemaljskog izložbenog odbora.


Eksekutivni odbor kraljevina Hrvatske i Slavonije za tisučgodišnju izložbu
u Budimpešti godine 1896. priposlao je uredničtvu ,Šum. lista" sliedeči dopis :
Zemaljski izložbeni odbor za sudjelovanje kraljevina Hrvatske i Slavonije na tisučgodišnjoj
zemaljskoj izložbi kraljevine Ugarske 1896. u Budimpešti zaključio je u prvoj
svojoj dne 29. prosinca 1894. obđržavanoj plenarnoj sjennici, da zamoli naše domaće
novinstvo, da u skladu i slogi s izložbenim odborom unapriedi izložbeni podhvat kraljevine
Hrvatske i Slavonije, te je pozvao eksekutivni odbor, da učini sva potrebita,
da se taj zaključak izvede.


Shodno tomu zaključku obrada se ovim eksekutivni izložbeni odbor na slavno
uredničtvo s uljudnom molbom, da ga izvoli po blagovoljnoj uvidjavnosti poduprieti.
Imenito se slavno uredničtvo umoljava, da dobrohotno priobči izložbene viesti, što de
ih slavnoistom redovito dostavljati zagrebački izložbeni ured i da, u koliko to shodnim
i potrebitim nađje, shodnimi članci upozori čitajude obdinstvo na ovaj izložbeni podhvat
kraljevina Hrvatske i Slavonije.


Izložbeni je odbor osvjedočen, da će mu posao samo onda uroditi dobrim plodom,
ako ga sva javna štampa patriotično podupre, al on je s druge strane i tvrdo uvjeren,
da de ona to drage volje učiniti tim više, što de izložbeni podhvat kraljevina Hrvatske
i Slavonije posve odgovarati njihovom državopravnom položaju. — Kraljevine Hrvatska
i Slavonija imati de naime na izložbenom prostoru posve odieljeni samostalni svoj teritorij,
označen kao „izložba kraljevina Hrvatske i Slavonije", te ce se na tom teritoriju
podignuti izključivo samo izložbene sgrade, paviljoni, nasadi itd. što hrv. slav. zemaljskog
izložbenog odbora, što pojedinih izložitelja iz naših kraljevina.


Ustmene informacije u izložbenih stvarih dobivati će gospoda zastupnici štampe
u izložbenom uredu Markov trg broj 2. I kat, sobe br. 18., svaki dan od 3—6 satih
poslije podne.


Konačno čast je eksekutivnom izložbenom odboru zamoliti slavno uredničtvo, da
u zamjenu za izložbene viesti, koje će se slavnoistomu redovito dostavljati, jedan bezplatni
primjerak cienjenoga lista izložbenom uredu pripoSiljati izvoli.


Na obaviest. U smislu zaključka zem. eksekutivnog izložbenog odbora od 14.
veljače t. g. priobćivati de izložbeni ured svim slavnim uredničtvom đomadih listovah
svoje zaključke kao što i razne druge viesti, ođnosede se na sudjelovanje kraljevinah
Hrvatske i Slavonije na Budimpeštanskoj izložbi god, 1896.


„Viesti" de izlaziti povremeno prema obsegu predležećeg gradiva, te su namienjene
slavnim uredničtvom domaćih listovah jedino kao rukopis za novine na
blagovoljnu uporabu.


Pismene i ustmene ubaviesti daje p. n. gg. zastnpnikom štampe izložbeni ured
(Markov trg br. 2. I. kat, sobe br. 17.) svaki dan od 3 — 6 satih posije podne.
Uredničtvo „Viestlh."


I.
Kraljevina Hrvatska i Slavonija na Budimpeštanskoj izložbi godine


1896. Našoj domovini pruža se opet sgoda, da stupi na poprište medjunarođnog na


tjecanja na polju kulturnom i narodno gospodarstvenom, da pokaže uspjehe svojega


12