DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1895 str. 36     <-- 36 -->        PDF

- 158 —
rađa i mara, da si osvietla lice pred stranim svietom i dokaže, da je naš narod n
kulturnom i materijalnom pogledu toliko napredovao, da si je stvorio u kolu prosviet-
Ijenih narođah častno mjesto i osjegurao liepu budućnost.


Godine 1896. priredjuje naime kraljevina Ugarska izložbu u Budimpešti, te je
pozvala i kraljevine Hrvatsku i Slavoniju, da suđjeljuju na toj izložbi.


Da budu kraljevine Hrvatska i Slavonija prema zakonom ustanovljenom i zajamSenom
im državopravnom položaju što dostojnije zastupane na ovoj izložbi, organizovao
je ban kraljeviuah Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, naredbom svojom od 1. prosinca
1894. br. 4325. sudjelovanje kraljevinah Hrvatske i Slavonije na izložbi u Budimpešti
god. 1896. te je povjerio upravu izložbenih posalah naših kraljevinah krugu
patriotiSnih muževah, od kojih se je pouzdano nadati, da de interese kraljevinah dostojno
znati zastupati.


Prema toj odredbi imati de kraljevine Hrvatska i Slavonija na izložbenom prostoru
posve ođieljeni samostalni svoj teritorij, oznaCen kao „izložb a kraljevina h
Hrvatske i Slavonije" te de se na tom teritoriju podignuti izključivo samo one
sgrade, paviljoni, nasadi itđ. koji služe u izložbene svrhe naše domovine.


častna je zadada zemaljskog izložbenog odbora, svimi silami nastojati, te shodna
udesiti, da budu kraljevine Hrvatska i Slavonija na ovoj izložbi što sjajnije zastupane,
a patriotična je dužnost svakoga stanovnika kraljevinali Hrvatske i Slavonije, oduševljenjem
i požrtvovnosti podupirati u tom naumu zemaljski izložbeni odbor.


Kazpored izložbe obuhvata sve grane narodnoga rađa i pregnuda, te daje prilike
ne samo svim našim zavodima, korporacijama i družtvima, nego i svakom pojedinom
pripadniku ovih kraljevinah, svakom vlastelinu i seljaku, svakomu tvorničaru i obrtniku,
da ju uzveliSi svojim sudjelovanjem.


Ukusnim svojini vanjslcim oblikom, po obilju i raznovrstnosti svojih izložakah gospodarskih
i šumarskih, po liepoti u cielom svietu već poznatih i priznatih proizvodah
svojega kudnoga obrta, po vrstnoći i množini industrijalnih i obrtnih rađnjah po bogastvu
svojih surovinah, a napose napredkom svojim na polju obde obrazovanosti, vježtine,
nastave i obuke, — kadra je domovina naša svojemu posebnomu izložbenomu
odjelu dati odlično obilježje i svratiti obdu pozornost stranoga svieta na uztrajnost, radinost
i marljivost našega naroda, na kulturni njegov napredak i na njegovo živahno
pregnuće na polju materijalnoga pregnuća.


Taj uzvišeni cilj zaslužuje u velike kriepku i sdušnu podporu svakoga sina ove
domovine, svakoga pripadnika kraljevinah Hrvatske i Slavonije,


Hok za prijave. Zemaljski izložbeni odbor ustanovio je rok za prijave izložakah
industrijalnih i obrtnih do konc a travnj a 1895. a za poljske proizvode, za vino,
rakiju itd. do konca kolovoza 1895. — Izložbeni predmeti imat de se priposlat
i do 1. veljače 1896. dotičnom županijskom izložbenom odboru, eventualno neposredno
zem. eksekutivnom izložbenom odboru u Zagreb.


Količina gospodarskih izložakah. Prema zaključku zemaljskog eksekutivnog
odbora imati će se izložiti od poljskog sjemenja najmanje tri litra; od sjemenja
djeteline i trave najmanje jedan litar. Kukuruz modi će se izložiti u zrnu
ili u klipovih. — Zrnja imat će se priposlati najmanje tr i litra , a klipovah najmanje
pet komadah. Brašna imat de se priposlati od svake vrsti namanje tri litra.


*


* *


Posudje za izložbu. — Za izložbu sjemenj a i brašn a pribaviti de zemalj.
eksekutivni i izložbeni odbor od I. hrv. dioničarskog družtva za industriju
s*:akla o svom trošku, u koliko izložitelji nebi htjeli dati svoje vlastito posudje, koje
ali mora svakako biti ukusno.