DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1895 str. 22     <-- 22 -->        PDF

326


PPO


0 potrebi i pokriću razhoda hrv.-slav. šumarskoga družtva za upravnu


obdržavanoj 12. kolovoza
Godin e
1894. 1895. 1896.
Predme t
zaista izdano preliminirano
for. a. vr. o
Potreba (Razhod):
1 stanarina
2 Paušal za ogriev i razsvietu ... .
3 Nagrada tajniku družtva 200.— 200 200
4 Tajniku pisarnički paušal 100.— 1.00 100
5 Nagrada uredniku nšumar. lista" 399.96 400 400
6 Uredniku paušal za korekturu... 99.94 100 100
7 Uredniku paušal poštovni
Nagrada suradnikom »Šum. lista«
Štampanje »Šumarskoga lista"...
40.—
218.87
1353.19
30
300
1560
30
300
1700
10 Vez i ođprema ršumar. lista"... 200.77 240 270
11 Časopisi strukovni 40.— 50 50
1213
Troškovi oko knjižnice (nabava, vez)
Pisaće potrebe predsjeđničtva .. .
44.40
—.50
100
16
100
10
14 Poštarina i biljege predsjedništva 45.10 30 . 36
15 Razne tiskanice 23.10 40 20
16 Troškovi glavne skupštine 4.99 50 50
17 Listonoše, sluznici 36.— 30 30
18 Razni troškovi za promicanje struke 200 200
19 Vanredni troškovi (pokućtvo, nadgrobni
vienci) 63.41 40 40
1202122
Podpore
Razhod pripomoene zaklade... .
Za šumarski paviljon
50.—
90.—
50


50
180
870
Ukupno... 3009.23 3536 4735
ŠUMARSKI LIST 8-9/1895 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 327 —


račun


godinu 1896., predložen i odobren po XIX. glavnoj skupštini,


1895. godine u Slatini.


os 2 "3


^ 2
Predmet » S J o


^ .§ s g
ta O


Pokrije (Prihod):


1 563 658.—
2 485 440.3
600 600.—
4 1355 1176.14
5 1106 922.50
6 226 5.—
7 Ini prihod (upisnina, diplome, medjutimni kamati


i t. đ.) 30 82.16
8 180 186.60
9 Pođpora iz zemaljskih sredstava za izdavanje »Lu


200


—.—


Ukupno 4735 4070.40


Dano iz sjednice upravljajućeg odbora hrv.-slav šumarskoj ja đružtva držane
dne 10. kolovoza 1895.Fer *do Zikmundovsky, predsjednik. Andrija Borošić, tajnik u :lamjeni.