DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1895 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 330 —


Pravila


za podignuće i upravu „šumarskoga doma´^ u Zagrebu.


§.1.
„Šumarski dom" treba da bude materijalaom i duševnom svezom svih šumara
i prijatelja šumarstva u Hrvatskoj i Slavoniji. U tu svrhu valja da ima:
a) bezplatne prostorije za šumarske sastanke;
b) za šumarske sbirke i
c) za upravljajući odbor hrv.-slav. šumarskoga družtva i za pazikuću,
nadalje
d) stanove uz odredit se imajuću stanarinu za razne stranke, u prvom
redu pako za članove šumarskoga doma, odnosno šumarskoga družtva, kao i
za njihove udove i sirotčad, te za noćenje vanjskih članova.


§ 2.


Kao vlastnik šumarskoga doma biti će uknjiženo „hrv.-slav. šumarsko
družtvo".


Za slučaj, da se razidje družtvo po zaključku glavne skupštine, odlučuje
tada glavna skupština o načinu uporabe imetka šumarskog doma, nu svakako
treba da se imetak taj obrati u sveobće šumsko-kulturne svrhe.


§. 3.


Šumarski dom podignuti će se:
a) Glavnicami hrv.-slav. šumarskoga družtva i svotami, koje su do sada
već u to ime raznim prinosima polučene i
b) prinosima pojedinih šumara i prijatelja šumarstva, te raznih moralnih
korporacija i zavoda; nadalje
c) inimi zakonom dozvoljenimi sredstvi i načini.


§. 4.


Svaki šumar, sadanji i budući, stiče si, ako uplati jednom za uviek najmanje
S^/o iznos od svoje godišnje plaće u 12, a najkasnje u 24 mjesečna obroka, u
svrhu podignuća šumarskog doma, sljedeća osobna prava:


a) savjetujući i odlučujući glas u glavnih skupštinah hrv.-slav. šumarskoga
družtva, tičučih se poslova šumarskoga doma;


b) da bezplatno rabiti može knjige družtvene biblioteke;


c) da može razgledati sbirke hrv.-slav. šumarskoga družtva;


d) da uz predhodnu prijavu može sobom dovoditi i druge goste od slučaja
do slučaja u družtvene prostorije šumarskog doma;


e) da uz predhodnu prijavu pravo ima na stanovanje odnosno noćenje u
za to opredieljenim prostorijama uz primjerenu odštetu;