DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1895 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 331 —


f) da može on, dotično njegova udova ili sirotfiad, u slučaju nemoći ili
nužde, dobiti privremene pođpore iz novčanih suvišaka; i
g) da njegova djeca dobiti mogu primjerene stipendijalne podpore u naukovne
svrhe iz istih suvišaka.
Iznosi, koje su do sada uplatili pojedini šumari i prijatelji šumarstva na
ime šumarskoga doma, imaju se uračunati u gornji 57« iznos.


§. 5.
Svaki šumar dobit će na svoje uplaćene prinoske potvrdnice, a ostali prinosnici
priznanice, kojimi će se ubrojiti medju dobrotvore „šumarskog a
doma*.
§. 6.
Imena prinosnika od 100 i više forinta uklesati će se na vječnu uspomenu
na posebnoj ploči u vestibulu šumarskoga doma.


Šumarskim domom upravlja pod predsjedanjem predsjednika hrv.-slav. šumarskoga
družtva ili njegova zamjenika posebni „upravni odbor", u
koji se na tri godine biraju četiri člana iz upravljajućeg odbora spomenutoga
družtva. Te odbornike biraju članovi hrv.-slav.-šumarskog družtva dogodice
u svojoj glavnoj skupštini.


§. 8.


Iz dohodaka stanova šumarskoga doma imaju se namirivati ponajprije:


a) tekući troškovi za upravu i porez doma i


b) običajni kamati investiranih glavnica hrv.-slav. šumarskoga družtva.


Što još iza toga preostane, ima se upotriebljavati za odplatu investiranih
glavnica „šumarskoga doma" u smislu u to ime stvorit se imajućih
zaključaka upravnog odbora rečenoga doma.
Ostali novčani visci imaju se posvetiti svrham, označenim u §. 4 slovo f) i g).


§ 9.
Upravni odbor šumarskog doma polaže svake godine točno obložene račune
0 svojem rukovanju u glavnoj skupštini hrv.-slav. šumarskoga družtva, a
ti se računi moraju svaki puta prije javno obnarodovati,


§. 10.
Daljnja provedba mjera, potrebitih za podignuće i upravu „šumarskoga
doma", povjerava se predsjeđničtvu hrv.-slav. šumarskoga družtva.