DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1895 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 332 —


Nješto iz nauke o prirastu.


(Nastavak).


Za razjašnjenje svega onoga, što je brojkami navedeno, neka nam bude


dozvoljeno konstatirati jednu skrižaljku primjera radi, a da se stvar odviše


neotegne, samo za razdobje od 25 godina. Ova skrižaljka sadržaje drvnu nad


zemnu gromadu smrekove sastojine V. stojb. vrstnoće po hektaru.


Razumjeva se samo po sebi, da se ovako pravilni dohodak u naravi ne


može očekivati, kao što je u priležećoj skrižaljci od godine do godine izkazan,


a imenito obzirom na podredjeni užitak, pošto vrlo mnogo faktora djeluje na


mienjanja
istoga. — Za praktične svrhe sastavljaju se obično ovakove skrižaljke
od 10—10 godina, a od godine do godine sastaviti istu imade smisla
samo primjera radi.
Iz skrižaljke same vidi se:


1. Da se doba najvećeg popriečnog prihoda na drvnoj gromadi, kako za
glavni tako i za ukupni dohodak nalazi u onoj starosti, u kojoj je tekući godišnji
prirast jednak popriečnom prirastu.
Za glavni dohodak nastupa ova doba u 85. godini sa 6´4 m´, a za
ukupni dohodak n 80. godini sa 8-4 m´ popriečnog kao i godišnjeg prirasta.


2. Postotak prirasta p obzirom na glavni dohodak jednak je u dobi najvećeg
popriečnog prirasta, dakle u 85. godini--^=-5—= 1.17648 ; ovu istu


o 00
vriednost dobijemo neposredno računanjem postotka po obličku:


,,=1^^=^X6^=1.17647


m 544


Najveći popriečni prirast ukupnoga dohođka dolazi u 80. godini, a
postotak prirasta obzirom na ukupni dohodak jednak je u dobi ovoj
100 + « 100 + « ,, . ,.
-^l— ""^"o—´ ^ ´®


v: 7 = 100: mi
7.100 161-5x100 a, «aK , , .
ih: v: = =—-—-:^— = 31.635 »L obzirom na drvnu


mi 510.0


gromadu glavnog dohodka, stoga je


100 + 31.635 , ^.^^ n / ^ . A U-.-
pi = ^-r = 1.6454. Ovu istu vriednost moramo dobiti 1 nepo
srednim računanjem postotka po obličku:


100 X8.4 ^,_