DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1895 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 347 —


Tim su u kratko spomenuta jednostavna sredstva, koja su u stanju ogromne
nesreće prepriečiti. Na šumarih je, da potrebita sredstva za zagradjivanje bujica
upotrebe, jer će tim proširiti i šume, koje će narodu od koristi biti.


Procjena šumskog ploda.


Piše Mijo Radošović.


Šumarska literatura neima do sada naputaka o procjeni šumskog ploda,
pa se usljed toga procjenjuje svakako, samo ne u prilog žiteljstva i šumoposjednika.
Ako procjenitelji medjusobno i sporazumno ne postupaju tako, da
se što bliže i svestrano primaknu efektivnoj vriednosti, onda je posve naravno,
da kupac — a to je obično naš seljak — žireć jeftino svoju krmad, istu i
jeftino prodaje u korist inostranog kupca, a kod toga gubi ne samo narod,
nego uz njega i šumovlastnik.


Procjenitelj se izvrgava manje ruglu, ako se žir proda, nego obratno, a
to zato, jer su procjene nesigurne, te se i žir pošto poto prodaje, a to je često
upravo na našu štetu. Imade tomu dokaza, da su pojedini šumski predjeli po
šumari procjenjeni sa lOOO´/o nad, a opet drugi sa lOOOVo izpod procjene
razprodani. Nastaje odatle pitanje, što takova procjena vriedi ? Istina je doduše
da je šumski plod osobito za žirenje vrlo težko procjeniti, a to će se moći
ponajviše razabrati u ovoj razpravici, gdje ću po mom praktičnom uvjerenju
nastojat dokazati, da je i takove procjene moguće dotjerati sa 10% sjegurnosti.


Dali ću uz sav moj trud biti kadar to dokazati i moje drugove navratiti
da me u procjeni žirovine slieđe, neznam zaista; ali mislim, da će i u toj
razpravici mnogo toga manjkati, što bi kadro bilo, da svoje drugove za sobom
povučem, — nu jedino žalim, što sam za vrieme mog lOgodišnjeg sabiranja
mnogu važnu bilježku selitbom izgubio.


Ono dakle, što sam sabrano uzdržao i što još pamtim, predajem ovime
od srca mojim drugovom na blagi sud i dalnju uporabu željom, da bude blagoslovno.


Nesmijem ovdje propustiti, a da se nezahvalim na požrtvovnoj pripomoći
kod tog djelca mome bivšem nadlugaru g. Castny-u i lugaru Kihnu.


A. Obćenito o šumskom plodu i o žirovini.
I. 0 šumskom plodu.
Svaka životinja i svaka bilina, kojoj više godina život traje, proizvadja
plod u muževnoj dobi. To Proizvadjanje počima kod šumskog drveća nakon
15—30 godina, prije naravne smrti. U ovom razdobju nastaje tim veća proizvodnja
ploda, čim je tekući prirast dotičnog individua veći.