DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1895 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 348 —


Da je tomu u istinu tako, prilazem ovdje odlomak mog-matematično-fizioložkog
studija: (vidi posebnu skrižaljku).
Iz ovoga dade se nadalje i ovo zaključiti:


1. Tekući prirast drva jest obćenito kod stabalja od ´/4 krošnje najmanji,
srednji kod ^ krošnje, a najveći kod ´/a krošnje, koji biva tim veći, čim je
stablo starije u dobi od 20 spram 180 godina, a gdje su kakove razlike, bit
će tomu uzrok ili posljednja proredjivanja ili individualne osebujnosti. Tekući
prirast drva izračunan u postotke prama drvnoj masi prije toga obstojećoj izkazuje,
da neima u obće bitnih razlika već samo to, da su u mladog stabalja
veći postotci, nego li u starijeg; nu stabalje od ´/* krošnje za lužnjak imade
obratne brojke, jer je postotak u dobi od 40—80 g. znatno pao, a u dobi od
140—180 god. ostale preskočio. — Ta bi se iznimka kod lužnjaka imala tumačiti
izoliranom stojbinom naprama uplivom zraka.
2. Tekući prirast ploda biva po stablu sve veći, što je isto starije. To se
liepo pokazuje za stabalje sa ´/* i Vu krošnje i poprečnosti, izkazane za razdoblja
od 40—40 godina, to pregledno i jasno tumače.
Obće se i ovdje pokazuje, da je ploda po stablu tim više, što je granatije


t. j. V4 spram ^jz, spram ^ krošnje. Iz svega dosada rečenoga možemo zaključiti,
da prirast drva sa prirastom ploda u stalnom omjerju stoji, i pada li
prvi, da pada i drugi, a diže li se jedan, da se i drugi diže.
Tekući prirast ploda izražen po 1 m ^ prirasta drva po stablu kod nkupne


poprečnosti iznosi za:
´/4 krošnje sa 4-47 hl. = 3-80 mtrc.
Va « »4-4
4-44-46
66 „
„„ =
== 3.7
3.73.76
66 „ kod lužnjaka.
/4 5-37 , =4-55


4-32 „ = 3 24
3-78 „ = 2-83 kod kitnjaka.
u n 4-08 „ = 3-05
Reći će se, da kitnjak manje radja napram prirastu drva. Nu ta će raz


lika biti u specifičnoj težini, a valjda i u nedovoljno sigurnoj redukciji. Zato
ipak zaključujem, da je koli za lužnjak i kitnjak pojednaki prirast ploda po
1 m´ drva, bilo takovo stablo sa ´/4—V2 ili ^U krošnje. Što se pako dobe tiče


vidi se, da lužnjak, jer je obće na boljoj stojbini, a možda i starija ina gojitba
bila od 80 — 140 i 140—n godine, osobito kod V3 i Vs i ^U krošnje ima više
žira na 1 m´ prirasta drva za mladje, nego za starije dobe, dočim se kod kitnjaka
broj baš obratno pokazuje.


3. Vriedi li pod 1. i 2. navedeno kao matematično pozitivno, onda nepobitno
sliedi: da svaka bilina kao i lužnjak i kitnjak prirodno gojena tim više
ploda nositi mora, čim je njezin tekući prirast drva veći, a žir po težini (1 m*
== 10 mtrc.) iznosi prvi od posljednjeg u poprečnosti 437o, dakako u dobi, u
kojoj još radjati može.
U vinogradu od 20 jutara pronašao sam, da je u godini 1893. imao po
1 jutru 15-8 prost. kbm. rozge a 99 kg. = 15-64 mtrc. što iznosi u jedrom