DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1895 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 349 —


21 m´ rozge, a jer je taj vinograd po 1 jutru rodio 17hklt. vina ili 27-2 mtrc.
groždja, to je groždje iznašalo spram rozgi izraženo po težini l74´´/o — dakle
mnogo više, nego li žira, jer u žirki nema onoliko vode, kao u bobici groždja.


Iz dosadašnjega zaključujemo dalje:


4. Da će šumar, voćar ili vinogradar imati obćenito najveći plodorod po
jutru onda, kada je ovdje i najveći tekući prirast drveta polučio.
Stabalje, gojeno sa V* krošnjom t. j . u pritisku zraka, imade najmanji
tekući prirast, dakle i najmanje ploda, i čim šumar takovu šumu proredi ili
progali, pa se te krošnje razgrane na ´/^ ili V4 krošnje, mora poskočiti uz veći
kvantum lista dakle i sisaljka i njegov tekući prirast drveta, dakle i plod. Tko
pako klaštri prirodno razvijeno stabalje ma koje vrsti drveta, koje je imalo ^´^
ili ^4 krošnje na srodno onomu od */4 krošnje, umanjuje silom kvantum lišća,
dakle i sisaljaka, a po tom i plod (mraz i tuča su iznimka). — Vinogradari
pako nemilice čokot klaštreći svake godine umanjuju znamenito prihod groždja.


5. Već u stablu od ´/a ili ^j^ krošnje sabrane i fiziologu još nepoznate
nutarnje snage, ako se potisne na tekući prirast takovog stabla od Vi krošnje,
ne bude imao namah, baš tekući prirast drveta, dakle ni ploda nego će imati
njeki višak. — Taj je višak postao po empiričan sviet tako zavodljiv, da je
voćarstvo, a osobito vinogradarstvo zašlo s puta uzgoja najvećeg dohodka; s toga
6. Tvrdim, da onaj, tko stablu ili klaštrenjem ili prstenjanjem ili zakretanjem
(lucanj) prirast drva suspreže, sam sebe vara, ma postigao prividni višak
časovito na plodu i budućnost mu se na sve strane osvećuje,
7. Svaka životinja ili bilina počne radjati tim prije iz sjemena uzgojena,
čim joj je tekući prirast manji, dakle na najlošijoj stojbini najprije, ali i tim
brže prestaje radjanje iste. Tako će n. pr. hrastova šuma u dobrom sklopu
početi radjati na najboljem tlu u 40. g. a obilno radjanje prestat će u 400. god.;
a ta ista vrst na najlošijem tlu radjat će već u 20. god. — slabo radjajuć, ali
i prestat će u 200. god. Jer pako iz točke 3. vidimo, da prirast drva prema
prirastu ploda po težini stoji kao 1 : 0´43, tada možemo iz toga zaključiti, u
kojoj će po prilici godini i koliko koja biljka radjanje početi i kada i sa koliko
godina svršiti.
8. Sve protivne iznimke u voćarstvu i vinogradarstvu, makar ih kojimi
primjeri razlagao Babo, Milardet, Lukas, Sahut ma i naš Kuralt, obaraju se
navedenim! brojkami i njihovim tumačenjem u točkah 1—7. Tko ne vjeruje,
neka individuum fizioložko matematično analizira tako, kao što sam se i ja potrudio
učiniti.
Po mojem sudu, dakle iz do sada crpljenog izkustva, mogli bi i sami šumari
poraoćju sastojopisa, u kojem se i onako bilježi tekući prirast, — doći do
zaključka, koliki je prirast ploda. Čim je poznato, koliko ploda proizvodi svaki
m^ prirasta drva, dade se po tom saznati, koliko je pojedino stablo ili ciela
sastojina kroz cieli svoj viek ploda proizvela. Tako n. pr. ako je 120 godina
stari lužnjak danas u sadržaju od 10 m^, te je gojen cielu dobu sa ´/< krošnje,
a svaki m ´ = 3-74 hl. onda je morao po mom izpitniku do 120. godine prozvadjati
10 X 3-74 = 37-4 hl.