DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1895 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 350 —


Izkusne skrižaljke, koje bi nam mogle pokazati dobrotu tla za razni sklop,
za raznu dobu i visinu nad morem za sve vrsti, nadalje u kojem smjeru stoji
tekući prirast drva naprama tekućem prirastu ploda, zahtjevaju mnogogodišnje
studije i troška, — ali pomoćju takovih skrižaljka mogle bi se prociene ploda
brže i sjegurnije obavljati, nego što se u istinu danas obavljaju. Ova zadaću
prepuštamo našem mladjem naraštaju.


II. 0 žiro vini.
Pod žirovinom razumieva se svakovrstna hrana, koju životinja ždere, a
ovamo spada ponajprije šumski plod t. j . žir i kesten, bukvica; onda paša trave
korienje bujad i ino bilje, te napokon crvi i gliste.


Svu žirovinu mogli bi razdieliti a) u nadzemnu, b) u prizemnu, 3) u podzemnu
žirovinu.


1. Nadzemna žirovina je svaki plod drveća, dakle kestena, lužnjaka, kitnjaka,
gradjena, cera, bukve, divlje jabuke i kruške, gloga, bielog trna, drenule
i t. d.
2. Prizemna žirovina je sve ono, što krmče pase, tako n. pr. gljive, lišaji,
mašine i t. d.
3. Podzemna žirovina je takova, koja se sastoji od raznog korienja, papradi
i inog bilja, nadalje glista i zareznika. Ovu vrst žirovine zove narod i rov.
Ovo ću malo stegnuti, te ću govoriti ponajprije o nadzemnoj, a zatim o
pri- i podzemnoj žirovini.


III. Što je izvrstna, a što nevaljana žirovina?
Žirovina biti će uviek tim bolja, čim imade u predjelu, gdje se žiriti želi,
raznovrstnije hrane i dovoljno vode. Ako svinjče u šumi što više ploda nalazi,
a sastojina nije odviše gusta niti riedka, mora dakle imati sklop od 0"3—0-7,
onda je takova paša dobra, a sastoji se poimence iz gljiva i zareznika. Posve
je naravno, da voda nesmije manjkati.


Svinja biti će najzdravija i najnaprednija onda, kada si povoljno može
Izabrati hranu, koja se sastoji ponajviše iz dušičnih i ugljičnih tvari. Poznato
je, da se mast i slanina sastoji ponajviše iz ugljikovine, a ovu ima osobito ona
hrana, u kojoj je dosta škroba, sladora i ugljevitih čestica. Krv i meso svinjsko
sastoji se ponajviše iz dušičnatih tvari. Gospodari tove svoju krmad davajuć
joj jednu ili drugu vrst hrane.


Nevaljanu žirovinu nalazimo u sklopljenih šumah te u onih, u kojih se
nalazi samo jedna vrst ploda. Imao sam već prilike vidjoti, da su krmci ne
samo u šumi od čistog kitnjaka, (u dubravi) nego i u čistom posve sklopljenom
bukviku pocrkali.


Svinjogojac gosp. Pfeifer tvrdi, da je nemoguće u salašu svinje žirom
hraniti, jer one traže upravo vlažan žir, a osim toga traže i rov. To potvrdjuju
njeki izkusni seljaci.