DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1895 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 351 —IV.
Obćenita vriednost žirovine.
Vriednost žirovine sastoji se dakle a) iz nadzemne žirovine, b) iz pri-i
podzemne žirovine.
Nadzemna žirovina procjenjuje se kvantitativno i kvalitativno, a o tom
biti će govora napose pod B.
Za pri- i podzemnu žirovinu evo cjenika za sve odnošaje u vremenu od
dozrielosti žira do Josipova :


Vriednost po 1 jutru u noveidih kod


Dobrota tla


sklopa Opazka


n položaju razred 01 0-2j 0-3 0-4 05 06 0-7 0-8 0-9 1-0


Prama tomu, kako je pri130
110 90 70 50 30 15 6 0 rast drva na slabijoj stojbini


ravno


V25108 90 74 57 40 23 12 5 0 slabiji, iznaša u planinab tek
brežuljasto. 100 87 74 61 48 35 22 10 4 0 Vs onoga u ravnici; isto tako
75 65 55 45 35 25 15 8 3 0 biva vređnost pri i podzemne
žirovine, ali se mora uzeti


V. 50 43 36 29 22 15 8 5 2 0
obzir i na udaljenost sela


V. Opis Šumskog ploda.
Suvišno je, da ovdje pobliže opišem šumski plod, jer je svakomu šumaru
poznat žir raznovrstnih hrastova.
Ovdje ću nadovezati skrižaljku o težini i broj žirka:


Težina 1 bekt.


Broj zrna po 1 hektl.


Za vrst drva u kgr.


od — do poprec. od — do poprečno


lužnjak.
kitnjak.
gradjen
cer ... .
70—90
70—00 80
80
17-20000
20-29000
22000
25000
340C0
lOUCO šiška. . 33 12000 bukvica . 45-50 48 210—220000 215000 orah .. . 30—40 35 3-6000 4500 kesten . 56-61 59 10—20000 15000


VI. što svinja izbira, koliko troši i kakva joj je slanina?
Nijedan plod, dok nije podpuno zrio i dok nije jedno vrieme na zemlji
odležao nije slastan, zato je svinjarom poznato, da će svinje, 6im je utjeramo
u šumu, tražiti najzreliji i na zemlji najdulje ležeći plod.


1. Gradjen (gradun) jedu svinje najradje, te je za kukuruzom najbolja
krma od koje se svinje veoma dobro utove, a uz to dobiju dobru, bielu slaninu.
Ovaj plod ne prouzrokuje nikakove bolesti.