DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1895 str. 48     <-- 48 -->        PDF

~ 352 —


2. Lužnjak manje je vriedan od gradjena, ali ga svinje takodjer rado jedu
i brzo odebljaju. Ova vrst žira prouzrokuje bolest u crievih i kašalj, od česa
svinje i pogibaju. Crieva i izmetine pocrne, pa se uslied toga moraju svinje 8
dana prije klanja hraniti kukuruzom, jer se inače ta crnoća izprati ne dade.
Slanina lužnjakom tovljenih svinja vrlo je dobra i čvrsta.
3. Kitnjak (brdnjak) jedu svinje onda, kada neima gradjena i lužnjaka.
Ovaj plod ne vole svinje, jer je gorak, akoprem daje dobru slaninu i neprouzrokuje
bolesti.
4. Kesten jedu svinje samo onda, ako je vlažan, inače im prisjeđa.
5. Bukvicu rado jedu svinje, ali od nje ne odebljaju kao od dosada na.
vedenih vrsti žira, jer se od ovih odebljaju, da jedva ići mogu. Potraje li ovo
žirenje do lieta, dobiju svinje otekline na vratu i padnu u bolest zvanu „gronjica".
6. Cerom se hrane svinje onda, kada neima žira. Ovaj plod je takodjer gorak.
Od njega se svinje najmanje udebljaju, ali ne prouzrokuje nikakove bolesti.
Tomu je razlog po svoj prilici veći dio škrobovine, a osim toga i to, što se
cer najsporije probavlja.
G.
Pfeifer označio je da troši dnevno:
na 1 staro odraslo krme 4 kg. kukuruza ili 6—8 kg. žira
„ 1 poluodraslo „ 2 5 „ „ „ 3—5 „ „
« 1 mlado „ 1-— „ „ „ 1-5—2 „ „
Drugi opet gospodar
kazao mi je, da troši dnevno:
na V2 godišnje svinjče 1-5 kg. kukuruza ili 2 kg. ječma


11 ^ 1 «4r n „5„„


"" » »"" n ll´»ll


Navod drugoga gospodara vriedi za ono krmče, koje još raste, dočim za
vrieme tovlenja potrebita je samo polovica od gore navedenog. Tržna je ciena
u Zagrebu za ječam od lOO kg. for. 6*—, za kukuruz oko for. 5´50, a za
raž oko for. 6´—.


Tvrdi se, da je slanina i meso od svinjčeta gojena žirom čvrsta, dočim je
od bukvice bielija i odpušta više mast. U obće može se reći, da je mast od
svinja, koje su gojene u južnih obroncih šuma mnogo žutija i čvršća, nego li
od onih, koje su gojene u sjevernih obroncih, po tom je i bosanska slanina
uviek bolja od hrvatske.


VII. Zašto se rabi žir i bukvica i pošto se proda?
Žir, bukvica i drugi šumski plodovi troše se ponajviše samo za krmu, a
bukvica i za proizvođjanje ulja. Po naših cjenicih vriedan je hktl. žira počam
od for. !— i više, jer dotičnik sastavljajuć cjenik izračunao je, da 1 mtrc.
žira vriedi 0 4 mtct. raži, pa uzev k tomu tržištnu cienu raži, mogao je do
toga doći. Medjutim ciena žira i ploda u obće vrlo je raznolika i to prema
tomu u što se troši i kada se troši.