DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1895 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— 355 —


VI. 0 kakvoći i zdravlju ploda.
Šiška, koja iniade malo zrno mastnije je i daje bolju robu nego li žir ili
šljiva! Čira manje šiške u 1 kg. stane, tim je od veće vriednosti. Tako isto i
orah, čim je deblji i čim tanje ljuske ima, tim se i skuplje plaća.


Svojstvo dakle dobrote uz jednako zdravlje zrna zovemo kvalitetom, pa
se uslied toga plod sortira u dva razreda, koji variraju za SO´/o.


Procjena žira neima s ovom klasifikacijom posla, već ona mora osobito
paziti na zdravlje zrna.


Trgovci sjemenom označuju zdravlje u "/o klicavosti, kada sjeme za sjetvu
nudjaju. Tako n. pr. u god. 1884. bila je klicavost sjemena: od jele 35%,
omorike 70%, bora 75%, ariža 45%, crnog bora 80%, borovac 657o.´


Za kontrolu klicavosti sjemenja postavljaju države kontrolne štacije, a ta
zasluga ide prof. šumarstva gosp. Nobea.


Doklegod je njeko sjeme klicavo, dotle je i podpuno zdravo, a to se može
razpoznati n, pr. kod žira, kad se nožem razreze.


Plod svake vrsti zdeličara može imati zdravlje od C/o — 90"/o, pa kod
prosudjivanja toga mora procienitelj paziti, što je zdravo, što nezdravo i u
kojem "/o.


Ovaj postotak zdravlja mienja se kroz cielu dobu, jer bolest kod ploda
napreduje n. pr. u mjesecu kolovozu stoji zdravlje u hrastu „prorok* zvanom
sa 90"/o, u rujnu sa 80%, a dalje do Josipova može pasti i na O^/o-


Meni se je već dogodilo, da je za vrieme prociene u mjesecu kolovozu
zdravlje lužnjaka u šumi „Šiljkovac" tako dobar "/o iznašalo, da je ta žirovina
prodana za 800 for. Mi procjenitelji i kupci, te i više dražbatelja bijasmo tvrdo
uvjereni, da to žirovina zaista i vriedi. Kada ja pako list i plod žutiti počeo,
dotrče k meni kupci žalostnim riečima: , Gospodine, ne vidimo žira na stablu,
a niti ne odpada". Pomislih odmah, da oni po svoj prilici žir na visokih lužnjacih
radi jednake žute boje lista i ploda razpoznati ne mogu, nadalje da žir
ne odpada, jer nije dozrio, odputih se skupa s njima u šumu. Došav u šumu,
nije se zaista žir vidio, a to je potrajalo kroz cieli mjesec rujan i listopad i
posije one dobe, kad žir obično odpada. Tek kroz zimu spao je sav nevaljani
i sitni žir, a kupci dobiše svoje novce natrag.


Drugi slučaj dogodio se je, kad smo jednom prodali vrlo dobar urod
bukvice za 3000 for., pa premda smo tražili 7« dobrote bukvice prije opadanja
pak je bukvica već u listopadu postala podpuno šuljiva, pak nebijaše niti
100 for. vriedna.


Jedne godine sabirao sam više vagona lužnjaka i kitnjaka, da se odpremi
za sjetvu u Dombovar. Ovaj je žir, radi prerane dozrielosti na stablu, izpao,
a posljedica tomu bila je, unatoč najbrižnije manipulacije neprestano silio
na odpremu, da uzmogne prije sniega sjetvu obaviti. Ja sam zbilja žir po njegovoj
želji odpremio, ali sam morao na pol puta radi zaledjena prevoza u
Gombošu, te sam dao u Brodu u magazinu žir stresti i prebacivati. Ovdje je


25