DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1895 str. 53     <-- 53 -->        PDF

- 357 —
Izkaz 0 dobroti ploda u "Z« za žirenje sposobna u god. 1894.
Popriečno za
šumski prieđjel


Haiderovac 51 Vukojevac
Jasik
Mihalj
Milanlug
Milanlug
Jezero
Gjurin-Katin i Babinđol.
Bekinac
Lipo vica
Dolovi
Kotlana
Cerik-bara
Mokreš
Kneževac
50
50
50
67
71
69
85
59
53
55
65
69
57
68
51
47
73
54
73
46
59
65
55
55
60
73
52
49
40
50
56
35
56
50
70
69
72
77
86
81
68


Iz ovoga izkaza razabiremo, da u prostoru od 20.000 jutara ipak postotak
za iste vrsti drva dosta diferira, a te diferencije bivaju znatno veće, jer sam već
izkusio, da može jedna šuma uz drugu samo uslied kiše za vrieme velike sparine
tako nastradati, da je zdravlje obilna ploda 0% a susjedna će pokazati i 907o


Najobičnije bolesti žira jesu sljedeće:
Ubodom šišarice raztvori se sadržaj žirke tako, da postane jezgra
bezvriedna.


Šiške imade najviše one godine, kad su se ine žirke najdeblje razviti
mogle i kada je kroz ljeto dosta blagih kiša bilo. Najviše šiške ima ono stablo,
koje ima i najviše krupna žira. Bolest ova ostaje nepromjenljiva, te ju šumar
vrlo lasno i točno odračunati može.


Crvljiv žir ili kako narod kaže: „napala ga crn", nalazi se najviše na
onom stablu, koje u svom zdravlju hiri ili samo na pojedinoj grani koja u
svom prirastu bilo s kojeg razloga zapinje. Često se dogadja, da žir i na
posve zdravom stablu postaje crvljiv, a to ponajprije onda, kad je bila suša
ili je žir prije dobe sazrio t. j . kad škrobovina u slador prelazi. Crv se obično
množi tamo, gdje obilno hrane nadje.


Ova se bolest može takodjer lako prije dozrievanja ploda razpoznati;
ako žir nožem prorežemo, onda ćemo opaziti crvljivo imedju kapice i dna žirke
Procienitelj mora predpostaviti, da će i najbolja žirka jednom navrtana postati
do proljeća bezvriednom, jer ju crv iztroši, a tako navrtane žirke obično su
sladke, te ih svinje rado žderu. Treba s toga nastojati, da se svinje što više
u šume upuštaju, da potroše takav crvljivi žir, i da se time crvljenju doskoči.
Ovakav žir ne vriedi za sjetvu, ali se ipak za žirenje može bez pogrieške
računati sa ´/B vriedosti. (Primjer naveden kod bukvice).