DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1895 str. 55     <-- 55 -->        PDF

359 —


godine: 1895. 1886. 1887.
jabuka: 94.000 51.000 ´^.00 0
krušaka: 62.000 35.000 35.000
šljiva: 776.000 297.000 425.000
trešnja i višnja: 19.000 17.000 2.000
marilica: 10.00 8.000 10.000
smokava: ? 3.000 1.600
oraha: 20.000 12.000 1.5000


Tko pak znade koliko je urodilo žira i bukvice? 500.000 krmadi, žireći
se u 1,500.000 jutara bukvika i hrastika, pa ako se poslužimo mojim tvrdnjama
u prvom djelu, da iznosi svaki m^ prirasta drva 4 mtc. ploda, a uzevši
k tomu, da je popriečni prirast 2m^ po jutru, onda bi imali godišnje 12,000.000
mtc. žira i bukvice. Ako računamo sada efektivnu vriednost žirenja od svakog
krmčeta sa 4 for. ili 1 mt. ploda sa 20 nvč., onda proizlazi vriednost šumskog
ploda na 2,400.000 for. To su brojke toli ogromne, da kad bi se razpolovile,
morali bi šumari tomu veću pozornost posvetiti.


Ovo pitanje bijaše već g. 1889. u odboru šum. družtva potaknuto, ali se
0 tom ništa učinilo nije.
(Svršit će se).


LIST-AJK:.


Osobne viesti.


Imenovanje. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije blagoizvolio je
imenovati Šumarskog vježbenika kod križevačke imovne obćine Gedeona Ogrizovic a
šumarskim pristavom kod I. banske imovne obćine u privremenom svojstvu sa sustavnimi
berivi, te mu povjeriti upravu kotar, šumarije u Klasniću.


Umro. U bolnici za umobolne u Stenjevcu umro je u najljepšoj muževnoj dobi
kr. žup. šumarski nadzornik županije belovarsko-križevačke Dragutin pl. Fodroczy.


Pokojnik bio je dobar otac obitelji, vrli drug i marljiv šumarski činovnik. Pred
njekoliko mjeseci opažalo se je, da je pokojnik umobolan, pa ga predadoše u bolnicu
stenjevačku, gdje je podlegao užasnoj boli.


Za njim tuguje osim braće velemož. g. zagrebačkog podžupana Aur. pl. Fodroezya
i vlastelina Aleks. pl. Fodroczya i mlada supruga i nježna kderćica.
Našemu milomu drugu kličemo: Bila ti lahka crna zemlja!


Družtvene viesti.


Zapisnik sastavljen 12. kolovoza 1895. prigodom obđržavanja XIX. glavne skupštine
„Hrvat.-Slav. šumarskoga družtva" u Slatini.


Predmet:


1. Velemožni gosp. odsječni savjetnik Ferdo Zigmundovsky predsjednik „Hrvat.-Slav-
Sumar. družtva" otvara srdačnim riečima XIX. glavnu skupštinu „Hrvat.-Slavon. šu