DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1895 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 467 —


četvrtak 19. i 20. prva bosanska utakmica u strieljanju: nagrada 4000 frca i počasna
nagrada, uplata 50 frca. ; subota 21. nagrada Bosne (haudicap) 2000 frcs. i domadi
umjetnički predmet kao počastna nagrada, uplata 50 frca.; nedjelja 22. medjunarođna
partija (Matsch) 2000 frca. i počastna nagrada: ponedjeljak 23. nagrada Hercegovine
2000 frc. i počastna nagrada.


Pucanju je stiglo mnogo stranaca i odličnih strijelaca na golubove, od kojih
spominjemo: Njegovu kraljevsku Visost vojvodu od Braganze; grofa D. Harđega i g.
pl. Sibrika iz Austrougarske; grofa Bernsdorffa, Dankelmanna i Vossa iz Njemačke;
gospodu Galetti, Calari i Guidicini iz Italije; g. Journa i Poizata iz Pariza; grofa
Robiano, baruna Loađena i gosp. Brunella iz Belgije; pukov. Holdena, kapetana Daya
i g. Berridgea iz Englezke i g. Binđera iz Amerike. Od domaćih učestnika spominjemo
osobito grado-uačelnika sarajevskog i mostarskoga bega Kapetanovića i Jusuf bega
Filipoviča.


Več prvi dan pucanja postignuti su veoma povoljni rezultati, te se je viđilo, da
su se ovdje sastale puške europejskog glasa.
Njegova Preuzvišenost gospodin zajednički ministar financije Kallaj prisustvovao
je takodjer otvorenju. Počastnu nagradu dobio je grof Dankelmann.
U ponedjeljak 9. dobio je prvu nagradu takodjer grof Dankelmann, drugu g.
Journu, treču barun Linđen, a četvrtu vojvoda od Braganze.


U utorak 10. dobio je prvu nagradu g, Brunell, a drugu grof Dankelmann.


U sriedu 11. i četvrtak 12. pucali su samo domači, odnosno ovdašnji strijelci


dočim su za strance priredjeni razni izleti i lov. Jedna partija otišla je u Hercegovinu


i lovila u utovskom blatu, gdje je 150 raznih ptica ubijeno, dočim su drugi išli na


Igman i Bjelašnicu. — Domaći su pucali za nagradu od 2000 kruna, koju je dao


ministar Kallay, te je prvi bio Ibrahim aga Kurat Begović, a drugi Ibrahim beg Ka


petanović.


U subotu 14. pucalo se je za nagradu grada Sarajeva, te je dobio Journu


1600 kruna sa 22 zgoditka i barun Linđen 1200 kruna sa 21 zgoditkom i grof


Bernstorff istu svotu sa 19 zgoditaka


U nedjelju 15. bio je Masch sa 1000 kruna: prvi Monbrenge, drugi Berridge.


Kod oklada dobio je grof Voss 406 kruna, dočim su grofovi Dankelmann i Traat


mannsđorf podielili 174 krune.


Veliku nagradu Iliđže od 25.000 franaka pođielila su tri Talijana iz Bolonje i


to prvi: Giuseppe, Guidicini, drugi conte Gajoli-Bojidi, tredi Giuseppe Riva — Gui


dicini dobio je već u Monte Carlu tri prve nagrade.


Povodom ^jGranđ Prix" bila je u večer kod ministra Kallaya sjajna večera, kojoj


su osim strijelaca prisustvovali i mnogobrojni članovi ovdašnjih prvih krugova. Pucanje


na golubove dovršeno je 23. pr. mjeseca t. g.


Sitnice.


Lovište kr. šumarskog i gospodarskog učilišta u Kziževcih. Prema netom


izdanom izvještaju ravnateljstva tog zavoda za godinu 1894.—95. zaprema reservi


rano zavodsko lovište površinu od ukupno 280 Ha. u okruglom. Ovo je lovište vrlo


prikladno za uzgoj divljači t. z. nizkoga lova, jer se u njem od naravi nalazi zečeva,


trčaka, jarebica i prepelica. Nu radi gr»bežljivaca: lisica, jazavaca, tvoraca, lasica, gdje


koje kune i divlje mačke, pak jastrebova, vrana i svraka, kojim se uslied blizina


grada još pridružiše i skitajući psi i mačke, nije se plemenita divljač uzprkos tomu,


što se je vazda štedila, mogla nigda pravo razmnožati.


Godine 1894. odredila je visoka kr. zem. vlada na pređlog gospodarskog sbora,


doznačiv ujedno potrebita novčana sredstva, da se zavodsko lovište imade za nizki lov


i navlastito za uzgo j gnjetelov a uzorno urediti i svrsi shodno arondirati. U