DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1896 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 179 —


razmjerju ovlašteničtva, postignuću ovlašteničtva izvan baštinstva,
uredjenju samostalnog ovlašteničtva, o odtudjenju i obterećenju
ovlašteničtva ; nadalje o zastupstvu, skupštinah, pravu
glasu, glavaru, nadležnosti oblasti, diobi, prekupu i zamjeni
ovlašteničtva, razpolaganju sa novčanimi glavnicama, ter proračunu
i upravi u obće.


Drugi odsjek toga zakona razpravlja o nadzoru i rieŠavanju
preporah, ter razgodbi i diobi, dočim [treči odsjek naredjuje
postupak uredjenja zajednice, odnosno provedbu razgodbe
i diobe.


Četvrti odsjek sadržaje prelazne ustanove, a peti konačne
ustanove.


Na temelju ovoga zakona moglo bi se uživanje i gospodarenje
obd. pašnjaka u banovini uharno po obće dobro urediti,
ter prem §. 69- istog zakona dopušta mjesta molbam za
razgodbu, odnosno diobu, to §. 70. jasno ustanovljuje, gdje se
takove molbe s očite neosnovanosti odbiti imaju.


Banovina broji do 150000 žitelja na ukupnoj površini od
više nego 470000 jutara, ter odbijemo li na šume imovnih obćinah
i državne 130.000 jutara i na pašnjake 80.000 jutara, to ostaje
skoro po žitelju još 2 jutra zemlji-ta ili ukupno 260.000 jutara,
a ta činjenica prema naprvo iztaknutim obstojnostim u
današnjih naših gospodarstvenih prilika dovoljno vojuje za valjano
uredjenje zemljištnih zajednica obć. pašnjaka banovine.


Uredjeni ovi pašnjaci uzajamno sa umnim gospodarenjem
imovnih obćina, kadri će biti obće narodno blagostanje znatno
povisiti, ako i ne odmah to s vremenom ipak, ako bude odlučnog
rada i uztrajnosti.


V. B e n a k.