DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1896 str. 18     <-- 18 -->        PDF

- 180


Da li je opravdano, da se šumske štete prosudjuju
u odsutnosti prijavitelja?


Neznam, kako je svagdje, ali znadem, da se kod njekih


oblastih presudjuju šumske štete, a da se k razpravi ne po


zivlje prijavitelj.


Moje je mnienje, da ovakav postupak nije uviek probitačan,


i to s toga, jer izmedju prijave i dana razprave leži obično


znatan razmak vremena, za kojega se neke okolnosti promiene,


nekoje opet tako završe, da više otežčaju, nego li olakšaju tok


razprave, i to sve u prilog štetočincu.


Kad lugar zateče štetočinca na šteti, glavno mu je, da ga
upozna, a to stoga, da znade proti kome mu je prijavu sastaviti
Kad je to lugar saznao i lično ga upoznao, tada ga ubilježi
u svoju službenu knjigu i to pod oznakom tekućeg broja.


Svojevremeno sastavi lugar propisanu prijavnicu, te ju
predloži šumariji.


Šumarija pako, primiv istu, izračuna odštetu, provede ju
u zapisnik, tako zvani očeviđnik, te ju šalje razpravljajućoj
oblasti.


Sada se još sravni službena knjiga lugara sa očevidnikom,
po tom se k broju prijavnice u službenoj knjizi lugara pribi-
Iježi i broj očevidnika i time je šumarija svoj posao sa prijavnicom
dovršila.


Razpravljajućoj je oblasti sada dužnost, da o prijavljenom
predmetu razpravu. zametne i osudu izreče.


Kad bi svi ljudi tako pošteni bili, te kod razprave samo
istinu i ništa drugo, nego pravu istinu izkazali, tada bi ovaj
proces bio brzo riešen; nu pošto tome nije tako, «već svaki
voli sebi, ne´^o tebi», to se s toga ne može, a ni ne smije presuda
na lahku ruku izreći; a to naglašujem radi toga, jer se
ne smije uviek ni šumoštetniku vjerovati, pa makar on i priznavao
čin, jer se dogadja, da on uz sve svoje priznanje,
ipak laže.