DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1896 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 182 —


Kazna zatvorom je stoga za štetočinca liek, koji ga u
velike odvraća od tog posla, a kad to postoji, tada se mora
taj liek u podpunoj svojoj čistodi uporabiti.


Cesto se dogadja, da štetočinac nastoji lugara ma kako
da prevari, a lukavim štetočincem veoma je dobro došla za
prevaru okolnost, što se lugari na razpravu ne pozivaju.


Tu on na lahak način izbjegne kazni zatvora, i to tako,
da na mjesto sebe pošalje na razpravu ma kogagod drugog,
koji čin prizna i odmah nastupi i pretrpi kazan zatvora.


Da je tome tako mislim, da ne trebam dokazivati, jer nije
nikome na čelu napisano, kako se zove, a razpravljajući činovnik
ne mora a i ne može da pozna svaku osobu.


Ali kad bi lugar bio prisutan kod razprave, te se sa
svakim štetočincem suočio, te još svakog napose po zaslugi
razpravljajućem činovniku opisao, tad mislim, da bi to bio
snažan uztuk proti šumoštetnikom, jer bi se tada svaki mogao
onako kazniti, kako je zaslužio.


Još je jedna dobra strana, radi koje bi morao lugar prisustvovati
razpravi.


U početku sam naveo da lugar vodi službenu knjigu; ista
ga kod razprave podsjećava na počinjeni kvar, jer ga je u
njoj točno upisao.


Izreče li razprajavljajudi činovnik presudu proti štetočincu,
tad si lugar odmah kod onog broja zabilježi, da je šteta presudjena;
ne bude li prijavljeni presudjen bud sa kojeg razloga,
tad je lugaru dužnost, da odmah prijavu izpravi ili da o tom
obavjesti svoju nadležnu šumariju.


Nije li pako u ovom slučaju lugar na razpravi, tad razpra\
ljajuća oblast vraća prijavu šumariji, stavlja prigovore ili
pitanja i tako se riešenje predmeta zavlači na mjesece i godine.


A u jednom i drugom slučaju lugaru je koncem godine
poznato, koje su prijave presudjene, koje nisu, pak mu je s toga
tada lahko odgovoriti na zatraženo pitanje «koje su prijave
presudjene a koje nisu», a nek se znade, da i to mnogo znači.


Stankoveeki.