DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1896 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 198 —


jedne te iste godine žirom nrode, nego izmjenice: jedne godine dolnji,
druge godine gornji. A ipak je udaljenost posve neznatna, a klimatični
i stojbinski odnošaji mal´ ne isti. To u ostalom nije samo kod uroda
hrastika, nego i kod inog voća, poimce pako kod šljiva. J. K.


Dohodak za IOT i za ribolov. U području nadšumarskoga ureda
u Vinkovcih iznašao je u godini 1895. dohodak za lov 76 for, dočim
je za ribolov dobiveno 1131 for. Sto se lova tiče — koji je ograničen
na državne šume — to se isti niti ne iznaša na dražbu, nego je prepušten
upravnomu šumarskomu osoblju uz gore navedenu zakupninu. Ribarenje
daje se usuprot dražbenim putem na 1 — 3 godišnji zakup. Najunosniji
su neki pritoci Save, kao: Veliki i Mali Strug, Trebeš i t. d., zatim
nekoje oveče močvare, kojimi hrastove šume obiluju. Dočim u spomenutim
Savskim pritocima ima i finije ribe, kao smudjeva, velikih šarana, to u
močvarama nalazimo samo štuka, karasa, bielica i sitnih šarančića. Ove
zadnje ne dolaze n trgovinu, nego ih obližnji seljaci za svoju porabu
hvataju. Bilo bi svakako zanimivo znati, koliko iznaša u Hrvatskoj i
Slavoniji sveukupni dohodak za lov, a koliko za ribolov.


Viesti zemaljskog izložbenog odbora.


Zemaljski Izložbeni odbor. U gradskoj viećnici sastao se je dne


24. o. mj. zem. izložbeni odbor u skupnu sjednicu, kojoj je eksekutivni
izložbeni odbor podnio svoja izvješća o dosadanjem svojem pripravnom
radu, o nijerah u pogledu čuvanja i sigurnosti izložbenih predmeta, o
sastavku izložbenog kataloga i o posredovanju kod prodaje izložbenih
predmeta. Sjednici kojoj je prisustvovao veliki broj članova odbora predsjedavao
je predsjednik zemaljskog izložbenog odbora, veliki župan dr.
Nikola pl. Jurković.
Izvješće eksekutivnog odbora o pripravnom radu konstatuje, da će
glasom prispjelih prijavnica i djelomice već odpremljenih predmeta
sve grane kulturnoga i gospodarstvenoga života kraljevinah Hrvatske
i Slavonije sjajno zastupane biti; razvija zatim sliku o smještenju
svake pojedine izložbene skupine u paviljonih i naglašuje, da su sve
radnje, izim željezne kontruškcije umjetničkog paviljona izvedene po
domaćih poduzetnicih i obrtnicih.


Glede čuvanja i sigurnosti izložbenih predmetah navadja izvješće
eks. odbora, da je predsjedničtvo odredilo shodne mjere, kako će Izložbeni
predmeti biti podpuno sigurni proti požaru, provali i kradji; u tu svrhu
osigurani su svi predmeti proti požaru u pođpunoj svojoj vrieđnosti, za